Columns thema afbeelding

Columns

Een mooi Kerstcadeau, belastingvrij schenken!

20-12-2023

Het jaar is bijna afgelopen en de Kerstdagen staan voor de deur. Voor veel mensen is Kerst een gelegenheid om elkaar cadeaus te geven al dan niet in de vorm...

Lees meer...

Notaris, wilt u even tekenen?

22-11-2023

Onlangs werd ik benaderd door een partij die mij vroeg of ik mijn handtekening wilde zetten onder testamenten en levenstestamenten die zij voor cliënten reeds...

Lees meer...

Waarom wachten tot het laatste moment?

19-10-2023

December geeft altijd een piek in de notariële werkzaamheden. De reden voor de drukte is vaak fiscaal ingegeven. Indien in het nieuwe jaar nieuwe regels van...

Lees meer...

Is uw testament nog geldig?

2-9-2023

In 2003 is het wettelijk erfrecht gewijzigd. Indien u gehuwd bent of geregistreerd bent als partner en u heeft samen kinderen, dan geldt automatisch de langstlevende...

Lees meer...

Goed nieuws voor starters op de woningmarkt

31-8-2023

Per 1 januari 2024 zal het bedrag voor toepassing van de startersvrijstelling omhoog gaan.Bij aankoop van een woning die bestemd is om te worden gebruikt als hoofdverblijf...

Lees meer...

Moet de langstlevende actie ondernemen na een overlijden?

19-7-2023

Regelmatig horen wij van cliënten dat de bank geen verklaring van erfrecht “nodig” heeft na een overlijden. Met name indien geen testament is...

Lees meer...

Een testament blijft belangrijk

21-6-2023

Regelmatig wordt de vraag gesteld: Ik hoef toch geen testament te maken als ik maar een klein vermogen heb?Onlangs sprak ik een mevrouw met €5.000 spaargeld...

Lees meer...

Schenking als voorschot op de erfenis? Of juist niet?

19-4-2023

Soms schenken ouders het ene kind wel en het andere kind (nog) niet, bijvoorbeeld bij aankoop van een woning. Heeft dit invloed op de nalatenschap van de ouders...

Lees meer...

Wie krijgt inzage in een testament?

22-2-2023

Het maken van een testament is een zeer persoonlijke aangelegenheid.De inhoud van een testament blijft geheim tot aan iemands’ overlijden (tenzij degene...

Lees meer...

Overleden en toch nog eigenaar? hoe bestaat het!

21-12-2022

In de registers van het Kadaster is vermeld wie welk recht heeft op onroerend goed, zoals een woning. In die kadastrale registers staan 260.000 overledenen nog...

Lees meer...

Andermaal: de jubelton! Gespreid schenken en gespreid besteden

23-11-2022

Reeds eerder besteedde ik aandacht aan de afschaffing van de jubelton per 1 januari aanstaande. Sinds Prinsjesdag zijn de cijfers precies bekend. De mogelijkheden...

Lees meer...

Erfgenaam? of toch maar niet?

21-9-2022

Stel vader of moeder is overleden en u bent als kind erfgenaam.Als iemand erfgenaam blijkt te zijn, dan heeft deze vervolgens drie keuzes:Zuiver aanvaarden:In...

Lees meer...

Het blije ei

20-4-2022

Hoewel bij verschijnen van deze column de paaseieren al verorberd zijn, wil ik het toch nog graag even hebben over het blije ei.Wat niet veel opa’s...

Lees meer...

Het samengesteld gezin en de erfenis

24-2-2022

Indien een ouder na een scheiding of het overlijden van de partner opnieuw trouwt of gaat samenwonen met iemand die niet de biologische ouder is van de eigen kinderen...

Lees meer...

Een persoonlijk gesprek

27-1-2022

Het komt regelmatig voor dat de notaris een begeleider die is meegekomen voor een persoonlijke afspraak van een ander, moet wegsturen. Bij het maken van de afspraak...

Lees meer...

Wat kun je regelen in een codicil?

17-11-2021

Zoals bekend kunnen in een testament wensen vastgelegd worden over uw nalatenschap. Ook in een codicil kunt u bepaalde bezittingen nalaten.Wat is een codicil?Een...

Lees meer...

Hertrouwen: wie erft wat wanneer?

22-9-2021

Indien iemand die al kinderen heeft met een nieuwe partner trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, worden deze twee personen daardoor ook elkaars erfgenaam...

Lees meer...

Zijn er voordelen aan het betalen van erfbelasting?

25-8-2021

Indien u getrouwd bent en uw echtgeno(o)t(e) komt te overlijden, is de wettelijke regeling voor de vererving als volgt: de langstlevende krijgt alle bezittingen...

Lees meer...

Ik ga op vakantie en neem mee...

21-7-2021

De vakantietijd komt eraan, een periode om te relaxen zonder zorgen aan uw hoofd.En misschien gaat u dit jaar weer echt met vakantie. Hopelijk laat de stand van...

Lees meer...

Verliefd, verloofd, maar later getrouwd

26-5-2021

Bij het voorbereiden van een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) is het belangrijk om behalve aandacht te hebben voor de feestelijkheden, ook de vermogensrechtelijke...

Lees meer...

Uit elkaar? wat gebeurt er met het eigen huis?

22-4-2021

Indien je uit elkaar gaat en gezamenlijk eigenaar bent van een woning, zullen er afspraken gemaakt moeten worden over die woning. Welke afspraken het beste passen...

Lees meer...

Aanvaarden of verwerpen van een erfenis

25-3-2021

Als iemand erfgenaam blijkt te zijn, dan heeft deze vervolgens drie keuzes:Zuiver aanvaarden:In dat geval treedt de erfgenaam in de rechten en verplichtingen van...

Lees meer...

Rechter tipt het maken van een levenstestament

18-2-2021

Onlangs is in een rechterlijke uitspraak het belang van het opstellen van een levenstestament naar voren gekomen.De casus was als volgt:Het vermogen van een oudere...

Lees meer...

Op een rijtje: de nieuwe tarieven voor de overdrachtsbelasting

21-1-2021

Sinds 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de overdrachtsbelasting (deels) gewijzigd. Op kantoor hebben we al diverse vragen hierover gehad. Daarom zet ik...

Lees meer...

Wie trekt er aan de touwtjes: de UBO.

20-11-2020

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Sindsdien zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben, via...

Lees meer...

Mijn 100ste column! Met lustrumwaardig nieuws over de overdrachtsbelasting

14-10-2020

Dit is alweer de 100ste column die ik voor de Wouwse Krant schrijf! En zo net na Prinsjesdag 2020 is er nieuws.Het grootste notariële nieuws van Prinsjesdag...

Lees meer...

Het vergeten erfdeel

17-9-2020

Na een overlijden wordt vaak contact met de notaris opgenomen om na te vragen wat er allemaal moet gebeuren. Het opstellen van een verklaring van erfrecht komt...

Lees meer...

Samenwoners, zorg ook juridisch goed voor elkaar.

20-8-2020

Als je gaat samenwonen, moet er veel geregeld worden. Leuke dingen zoals het uitzoeken van nieuwe meubels, het kiezen van de gordijnen en het houden van een house...

Lees meer...

Het gevecht om de erfenis van een jong stel; de uitkomst

18-6-2020

In mei 2019 heb ik dit onderwerp in een column behandeld. De uitspraak in hoger beroep is aanleiding om het verhaal nu compleet te maken en af te ronden.De casus...

Lees meer...

Fexibel zijn

19-5-2020

In de vorige column (half maart 2020) heb ik behandeld hoe in tijden van nood ten overstaan van een ander dan de notaris een testament gemaakt kan worden. De impact...

Lees meer...

Nood aan de man

12-3-2020

Bij het schrijven van deze column (begin maart 2020) breidt de berichtgeving over het coronavirus zich uit en grijpt het virus verder om zich heen.Op kantoor hebben...

Lees meer...

Onterfd en dan?

20-2-2020

Al eerder besteedde ik in een column aandacht aan de vraag of het mogelijk is om kinderen te onterven. Dit is een vervolg daarop.Kinderen die zijn onterfd hebben...

Lees meer...

Waarom wachten tot december?

16-1-2020

Allereerst wil ik u namens notariskantoor Wouw een gelukkig nieuwjaar wensen.December geeft altijd een piek in de notariële werkzaamheden. Ik werk al ruim...

Lees meer...

Kan je ex je dwingen jouw eigen huis te verkopen?

19-12-2019

Stel iemand wil graag met een (nieuwe) partner een huis kopen maar blijkt samen met een ex-partner nog– hoofdelijk – aansprakelijk te zijn voor een...

Lees meer...

Wie zoet is krijgt lekkers

21-11-2019

Grootouders kunnen aan kleinkinderen belastingvrij schenken (of nalaten). Hiermee kan schenk- en/of erfbelasting worden bespaard. Behalve het bereiken van een...

Lees meer...

Achteraf een andere erfgenaam!

31-10-2019

Als kinderen geboren worden binnen een huwelijk, hebben zij automatisch twee ouders. Ook samenwoners kunnen door erkenning beide juridisch ouder worden van een...

Lees meer...

Is de anti-schoonzoon/-schoondochter clausule nog steeds belangrijk?

19-9-2019

Sinds 1 januari 2018 is de wet die van toepassing is op huwelijken veranderd.De automatische algehele gemeenschap van goederen is verdwenen.Van toepassing is een...

Lees meer...

Gelukkig getrouwd en toch naar de rechter

15-8-2019

Regelmatig maken we het mee op kantoor: een ouder echtpaar dat verrast is als wordt verteld dat bij wilsonbekwaamheid van een van beiden, de ander niet in zijn...

Lees meer...

Wie erft het huis en wie betaalt de hypotheek?

4-7-2019

Het erven van een huis is meestal een leuke verrassing voor een erfgenaam. Maar in veel gevallen laat de overledene naast een huis meestal ook een hypotheek achter...

Lees meer...

De langstlevende-regeling en erfbelasting

13-6-2019

Op verzoek ga ik nog eens in op de verschuldigdheid van erfbelasting bij overlijden van de eerste ouder, uitgaande van een echtpaar met twee kinderen.De langstlevende...

Lees meer...

Het gevecht om de erfenis van een jong stel

21-3-2019

Door het huwelijk word je niet alleen elkaars echtgenoten maar ook elkaars enige erfgenamen, indien je overlijdt zonder kinderen en zonder testament. Dit vinden...

Lees meer...

Mag ik met mijn kind ieder rentepercentage afspreken?

20-2-2019

Regelmatig helpen ouders een kind bij aankoop van een eigen woning door aan het kind een lening te verstrekken. De rente van die lening mag door het kind worden...

Lees meer...

Uit elkaar en de hypotheek

15-11-2018

Bij aankoop van een woning maken veel mensen gebruik van een financiering bij de bank om de aankoop financieel mogelijk te maken. In ruil voor de lening wil de...

Lees meer...

Denkt u nog aan de kindsdelen?

11-10-2018

Bij het overlijden van een langstlevende ouder is het interessant om na te gaan of er nog sprake is van een kindsdeel uit de erfenis van de ouder die als eerste...

Lees meer...

Spreken is zilver; zwijgen "kost" goud.

16-8-2018

Als iemand op de hoogte is van een erfenis, maar onderdelen van de erfenis achterhoudt of verzwijgt voor de andere erfgenamen, dan bestaat het risico dat hij zijn...

Lees meer...

Geen verklaring van erfrecht nodig of toch wel?

5-7-2018

Regelmatig horen wij van cliënten dat de bank geen verklaring van erfrecht “nodig” heeft na een overlijden. Met name indien geen testament is...

Lees meer...

Het geheime dagboek van Hendrik Groen

14-6-2018

Wellicht heeft u begin dit jaar de populaire serie  "het geheime dagboek van Hendrik Groen" gevolgd.Niet alleen leren we daarin André van...

Lees meer...

Mag ik mijn kinderen met schenkingen ongelijk behandelen?

24-5-2018

Het is niet altijd mogelijk of gewenst dat een ouder aan alle kinderen een (gelijke) gift doet. Soms wordt een gift gedaan als voorschot op de erfenis. Bij het...

Lees meer...

Vermogende oma blijkt failliet

19-4-2018

Het was een lieve oma. Met Kerst gaf ze alle kleinkinderen vijftig euro. En ook op verjaardagen was ze vrijgevig. Ze had nog nooit rood gestaan en alle rekeningen...

Lees meer...

Toch trouwen in gemeenschap van goederen

15-3-2018

Zoals u niet zal zijn ontgaan is het huwelijksvermogensrecht veranderd sinds 1 januari 2018. Trouwen (of aangaan van geregistreerd partnerschap) doe je sindsdien...

Lees meer...

Monddoodclausule wel of niet(ig)?

8-2-2018

Bij onderhandelingen tussen een verkoper en een koper van een perceel grond kan aan de orde komen dat een partij wenst vast te leggen dat de andere partij geen...

Lees meer...

Huis op naam van de kinderen zetten?

18-1-2018

Geregeld wordt de vraag gesteld of het interessant is om het huis op naam van de kinderen te zetten. Vaak wordt gedacht dat hiermee erfbelasting te besparen is...

Lees meer...

Wel of geen huwelijksvoorwaarden nodig na 1 januari 2018?

9-11-2017

Op 1 januari aanstaande wordt er geschiedenis geschreven! Het huwelijksvermogensrecht gaat drastisch veranderen.De gemiddelde Nederlander is ervan op de hoogte...

Lees meer...

Erfbelasting en de langstlevende-regeling

12-10-2017

Onlangs mocht ik in de regio een presentatie verzorgen over het levenstestament.Tijdens deze avond is onder andere aan de orde gekomen: de reden om een levenstestament...

Lees meer...

Foutje, bedankt! Of toch niet?

21-9-2017

Als de Belastingdienst een foutje maakt in de aanslag schenkbelasting, heb je dan geluk of kan de Belastingdienst een foute aanslag schenkbelasting nog herstellen...

Lees meer...

Heeft u in de levensverzekeringspolis de onterving ook laten verwerken?

17-8-2017

Zoals iedereen wel weet kan in een testament geregeld worden wie uw erfgenamen moeten worden, maar ook welke personen u zou willen onterven. Indien personen worden...

Lees meer...

Nieuwe regels voor huwelijk per 1 januari 2018 in werking!

6-7-2017

Op 28 maart jl. heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de nieuwe wet waarbij de huwelijksgemeenschap wordt beperkt.De wet...

Lees meer...

Erven kinderen van de zaaddonor?

15-6-2017

Afgelopen weken stond het vaak in de krant: de Barendrechtse arts die vermoed wordt zelf zaaddonor te zijn van tientallen kinderen van moeders die zich tot zijn...

Lees meer...

Geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract: wat is eigenlijk het verschil?

18-5-2017

Lang niet iedereen is op de hoogte van de verschillen tussen een geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract. De vraag wat de verschillen...

Lees meer...

Echtscheiding en testament

20-4-2017

Een op de drie huwelijken eindigt door echtscheiding. Veel mensen staan er niet bij stil dat de ex-echtgenoot via de kinderen indirect nog mee kan erven uit uw...

Lees meer...

Heeft vader wel gezag?

23-3-2017

Een minderjarig kind mag sommige beslissingen niet zelf nemen. Daarom staat het kind onder gezag. Indien een kind tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap...

Lees meer...

Wees voorzichtig met een sleutelverklaring

23-2-2017

Met enige regelmaat komt het voor dat de koper van een woning de sleutel al krijgt voordat de (notariële) eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Dan wordt...

Lees meer...

Om het jaar mee te beginnen: enkele notariele nieuwtjes

2-1-2017

column dd 2-1-2017 Allereerst wens ik u een gelukkig Nieuwjaar! In dit bericht schenk ik aandacht aan enkele notariële aandachtspunten voor 2017 omtrent...

Lees meer...

Een lot uit de loterij?

15-12-2016

In deze tijd van het jaar trekken diverse loterijen weer de aandacht. Maar voor wie is de prijs als een echtpaar deelneemt, scheidt en daarna een geldprijs blijkt...

Lees meer...

Weet u nog wat u heeft afgesproken toen u verliefd was?

1-12-2016

Gedurende een huwelijk zijn veel mensen in de loop van de jaren vergeten wat er precies in de akte van huwelijksvoorwaarden staat. Een akte van huwelijksvoorwaarden...

Lees meer...

Vrijwillig uitbetalen van vaders of moeders part: kan dat?

10-11-2016

Onlangs werd ik gebeld door een mevrouw die vertelde dat haar moeder de kinderen alvast het erfdeel wilde uitbetalen dat zij nog van vader tegoed hadden. Vader...

Lees meer...

Nieuwe regels voor onverwacht negatieve nalatenschap: zijn erfgenamen nu beter beschermd?

22-9-2016

In juni vorig jaar berichtte ik in een column in de Wouwse krant over een etentje dat voor de erfgenamen duurder uitpakte dan gedacht.Na het overlijden van moeder...

Lees meer...

Hertrouwen met een weduwe of weduwnaar

25-8-2016

Stel dat uw echtgenote of echtgenoot eerder is overleden. U vindt een nieuwe partner die wellicht eveneens weduwe of weduwnaar is en u wilt daarmee opnieuw in...

Lees meer...

Alleen 11-jarig zoontje was erfgenaam

7-7-2016

Dat het verstandig is om een testament vooral bij grote gebeurtenissen, zoals de geboorte van een kind, (toch) te laten aanpassen blijkt uit de volgende uitspraak...

Lees meer...

Prince: vergat de popster een testament te maken? Van Purple Rain in de drup.

26-5-2016

Prince: vergat de popster een testament te maken? Van Purple Rain in de drup…Als er beroemdheden overlijden, wordt daar meestal uitgebreid aandacht aan...

Lees meer...

Laat erfgenaamschap niet aan het toeval over!

14-1-2016

Erfgenaamschap bij kinderloze echtparen.Stelt u zich de volgende situatie voor: Jan en Marlies zijn al ruim 25 jaar getrouwd in gemeenschap van goederen. Zij hebben...

Lees meer...

Erfgenaam of legataris?

15-11-2015

Bij het benoemen van iemand in uw testament, heeft u als basis de keuze uit twee mogelijkheden. U kunt iemand tot erfgenaam benoemen of als legataris opnemen door...

Lees meer...

Wie van de drie?

27-8-2015

Wie van de drie? Uw vriendin? Uw dochter? Uw broer?In een gewoon testament regelt u alles voor als u er niet meer bent. Maar wat als er een situatie ontstaat waarin...

Lees meer...

Bespaar erfbelasting: wees kritisch op de WOZ-waarde

9-7-2015

Onlangs speelde de volgende situatie: de langstlevende ouder is overleden en de kinderen hebben het ouderlijk huis te koop gezet. Binnen acht maanden na overlijden...

Lees meer...

Kun je een kind onterven?

21-5-2015

Regelmatig krijgen we de vraag voorgelegd of het voor een ouder mogelijk is om een kind te onterven. De meeste mensen zijn in de veronderstelling dat je in Nederland...

Lees meer...

Een concepttestament is nog niet geldig en ook: oude terminologie en oude akten

23-4-2015

Kunnen er rechten worden ontleend aan een testament dat nog niet ondertekend is? Stel u heeft het ontwerp van uw testament laten voorbereiden door de notaris,...

Lees meer...

Woningverkopers lopen te laat tegen problemen aan

26-3-2015

Bestaande koopwoningen zijn de afgelopen jaren steeds goedkoper geworden. Daarnaast staan er ook nog eens veel huizen te koop. De meeste mensen zijn blij als ze...

Lees meer...

Wettelijke verdeling versus tweetrap

12-2-2015

Sinds 1 januari 2003 is in de wet de "wettelijke verdeling" opgenomen.Ten gevolge daarvan hoeft de langstlevende ouder bij het overlijden van de eerststervende...

Lees meer...

Energielabel verplicht bij onroerende zaken

15-1-2015

Sinds 1 januari 2015 bent u een boete verschuldigd indien u bij de levering of verhuur van een woning of andere onroerende zaak geen energielabel overlegt. Bij...

Lees meer...

Codicil

18-12-2014

De meeste (juridische) wensen voor na uw overlijden dienen te worden opgenomen in een testament. Sommige zaken kunt u echter zelf thuis vastleggen in een codicil...

Lees meer...

Aankoop met plannen door te verkopen? Koop nog dit jaar aan!

27-11-2014

Aankoop met plannen door te verkopen? Koop nog dit jaar aan!(NB dit artikel is verschenen in november 2014)Sinds jaar en dag is er al er een tegemoetkoming voor...

Lees meer...

Repeterende schenking; wat is het en is het mogelijk?

6-11-2014

Zo richting einde van het jaar komt het onderwerp schenken weer veelvuldig aan bod.Zoals al eens eerder aan de orde gesteld, wordt om erfbelasting te besparen...

Lees meer...

Is een levensexecuteur hetzelfde als een executeur?

16-10-2014

Een levensexecuteur is iemand die terwijl u nog leeft uw belangen behartigt zodra u dit zelf om wat voor reden dan ook niet meer kunt. Een levensexecuteur heeft...

Lees meer...

Zijn onze langstlevende-testamenten nog geldig?

10-7-2014

Zijn onze langstlevende-testamenten nog geldig?Sinds 2003 kent de wet voor gehuwden met kinderen een automatische langstlevende-regeling. Dit houdt in dat de nalatenschap...

Lees meer...

Het nut van een levenstestament

19-6-2014

Het nut van een levenstestamentIn de praktijk merk ik dagelijks dat het levenstestament steeds populairder wordt, maar dat ook nog steeds vragen bestaan over wat...

Lees meer...

Nalatenschap met internationale aspecten

22-5-2014

Nalatenschap met internationale aspectenBinnen Europa zijn er nauwelijks verdragen gesloten over de vererving van nalatenschappen. Op 17 augustus 2015 gaat hier...

Lees meer...

Voogdij regelen via de rechtbank?

20-3-2014

Voogdij regelen via de rechtbank? Of kiezen voor extra voorlichting?Per 1 april 2014 treedt een nieuwe wet in werking. Met ingang van die datum kunnen ouders...

Lees meer...

Samengestelde gezinnen en waarom een testament belangrijk is

20-2-2014

Samengestelde gezinnen en waarom een testament belangrijk is.Ditmaal wil ik uw aandacht vragen voor het belang van goede testamenten voor samengestelde gezinnen...

Lees meer...

Schenk een ton belastingvrij

1-10-2013

Vanaf 1 oktober 2013 mag iedere Nederlander €100.000 belastingvrij schenken.Dit is een tijdelijke maatregel die is opgenomen in het Belastingplan 2014...

Lees meer...

Erft mijn ex nog van mij?

19-9-2013

Zo na de zomervakantie vertoont het aantal echtscheidingen vaak een piek. Een op de drie huwelijken eindigt door echtscheiding. Veel mensen staan er niet bij stil...

Lees meer...

Erfenis aanvaarden?

29-8-2013

Iedereen droomt er misschien wel eens van om onverwacht tot erfgenaam te zijn benoemd.Maar waarom zou je moeten erven als je zelf al voldoende hebt?U zult zich...

Lees meer...

Samen een huis kopen? Denk aan een samenlevingscontract.

8-8-2013

Bestaande koopwoningen zijn de afgelopen jaren veelal goedkoper geworden. Een goed moment voor samenwoners om van een huurwoning naar een koopwoning te gaan of...

Lees meer...

Bescherming tegen schulden uit een nalatenschap

20-6-2013

Als erfgenaam kunt u worden geconfronteerd met schulden van de overledene.Indien u volledig inzicht heeft in de nalatenschap, het vermogen van de overledene geen...

Lees meer...

Wie regelt mijn zaken als ik het zelf niet meer kan?

10-6-2013

Een gevolg van de ziekte van Alzheimer is de vermindering van het vermogen om eigen wensen kenbaar te maken en/of eigen belangen te behartigen. Daardoor kan de...

Lees meer...

De (nieuwe) vermogenstoets in de AWBZ

25-4-2013

Voor zorg uit de AWBZ, zoals thuiszorg en verblijf in een verpleeg- of verzorgingstehuis moet u een eigen bijdrage betalen. Tot vorig jaar was de bijdrage afhankelijk...

Lees meer...

Wat hebben huwelijksvoorwaarden met overlijden te maken?

21-3-2013

Als u trouwt zonder huwelijkse voorwaarden op te maken, trouwt u in gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden vloeien als het ware samen in é...

Lees meer...

Moet de langstlevende erfbelasting betalen?

7-2-2013

Veel mensen staan er niet bij stil dat er na het overlijden van de eerste ouder erfbelasting is verschuldigd over het erfdeel van de kinderen. Ook al krijgen de...

Lees meer...

Uw B.V. is een Flex B.V.

2-1-2013

Uw BV is een Flex BVSinds 1 oktober 2012 is het oprichten van een BV in één dag mogelijk zonder dat een startkapitaal van € 18.000 nodig is....

Lees meer...

Gewijzigde hypotheekregels per 1 januari 2013

10-12-2012

De regels voor hypotheekrente-aftrek veranderen op 1 januari 2013.Er is voor een vanaf 2013 afgesloten hypotheeklening alleen nog hypotheekrenteaftrek als het...

Lees meer...

Leeftijd verhoogde schenkingsvrijstelling naar 40 jaar

28-11-2012

De Tweede Kamer heeft op 20 november 2012 ingestemd met het Belastingplan 2013 en aanverwante wetsvoorstellen. Onderdeel hiervan is de verhoogde vrijstelling schenkbelasting...

Lees meer...

Wat is een levenstestament?

8-11-2012

Het levenstestamentHet verschil tussen een levenstestament en een gewoon testament is dat een gewoon testament pas werkt als u overleden bent. In een levenstestament...

Lees meer...