Columns thema afbeelding

Uit elkaar en de hypotheek

15 - 11 -2018

Bij aankoop van een woning maken veel mensen gebruik van een financiering bij de bank om de aankoop financieel mogelijk te maken. In ruil voor de lening wil de bank dan tot zekerheid voor de terugbetaling een hypotheekrecht op de aangekochte woning.

Veel samenwoners (al dan niet gehuwd of geregistreerd partner) sluiten de lening samen af; u leent samen van de bank en u bent beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld. Dat betekent dat u niet beiden ieder voor de helft aansprakelijk bent, maar ieder voor 100% van de schuld. Dat is voor de bank van belang als een van beiden op een dag geen verhaal meer biedt of de schuld niet terug betaalt.
Samen tekent u voor het vestigen van de hypotheek bij de notaris de hypotheekakte.

Bij het eindigen van de relatie moeten er ook afspraken gemaakt worden over het gezamenlijke huis. Blijft een van beiden er wonen? Wordt het huis aan iemand anders verkocht? Bij verkoop wordt de lening van de bank meteen afgelost en wordt de hypotheek doorgehaald. Daarmee bent u allebei niet meer aansprakelijk voor de lening.

Verdelen
Indien een van beiden het huis alleen overneemt, moeten er afspraken met elkaar worden gemaakt over het bedrag van de “uitkoop” en moet het huis door middel van een akte van verdeling bij de notaris op naam worden gezet van de partner die er blijft wonen en enig eigenaar wil worden. De akte van verdeling wordt ingeschreven bij het kadaster.
Voor het tekenen van de akte van verdeling is de medewerking van de ex-partner nodig.

Bij het tekenen van de akte van verdeling zal voor de ex-partner duidelijk moeten zijn wat er met de hypotheek en de daaraan gekoppelde lening gebeurt. Er zijn twee mogelijkheden:

Oversluiten:
als overnemende partner leent u geld bij een andere bank (waarbij alleen u schuldenaar wordt bij de nieuwe bank) en met die nieuwe lening wordt de oude lening die aan beiden was verstrekt afgelost. Daarmee is de vertrekkende partner meteen niet meer aansprakelijk/geen hoofdelijk schuldenaar meer van de oude lening en sowieso niet van de nieuwe lening.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid:
de bestaande lening blijft in stand maar de bank maakt aanvullende stukken op waaruit blijkt dat de ex-partner niet meer aansprakelijk is voor de oude lening. Deze stukken worden getekend door beide partners en de bank.

Welke keuze wordt gemaakt is afhankelijk van de omstandigheden. In allebei de gevallen zal de bank toetsen of de overnemende partner de lasten in zijn/haar eentje kan dragen.

Niet verdelen
Als er na de scheiding niet verdeeld wordt en geen contact met de bank wordt opgenomen, blijven beide partners aansprakelijk voor de lening. Een onderlinge afspraak over verdeling van de lasten is voor de bank niet van belang; u blijft beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel. Daarnaast kunt u na twee jaar de rente niet meer volledig aftrekken voor de Inkomstenbelasting. Bij verkoop van de woning blijft bovendien de handtekening van allebei de partners nodig (want u bent samen eigenaar gebleven), zodat de vertrokken ex op dat moment zijn/haar medewerking zal moeten verlenen.
Uit elkaar is meestal pas echt uit elkaar als je ook bij de notaris bent geweest!