Legalisatie van uw handtekening thema afbeelding

Legalisatie van uw handtekening

Indien u van ons kantoor een brief heeft gekregen waarbij een of meerdere door u te tekenen document(en) is/zijn ingesloten, verzoeken wij u om uw handtekening bij ons op kantoor te plaatsen of om uw handtekening te laten legaliseren door een andere notaris.
Uiteraard ondertekent u het document alleen als u het eens bent met de inhoud.

Waarom legalisatie van de handtekening?

Het is belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat u zelf het betreffende document heeft ondertekend.
Dat kan als uw handtekening op het document wordt gelegaliseerd.
Dit betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zelf het betreffende document ondertekent en dat het uw handtekening is die op het document staat. Op deze wijze kan er achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening.

Hoe legaliseren?

Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren. Uw zaak is op ons kantoor in behandeling en daarom kunt u bij ons kantoor kosteloos uw handtekening zetten. Een andere notaris kan voor de legalisatie van uw handtekening kosten in rekening brengen.
U ondertekent het document niet van tevoren!
Indien u het document bij ons op kantoor wenst te ondertekenen dan kunt u op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:30 uur hiervoor terecht. U dient wel vooraf te bellen voor het maken van een afspraak.
Indien u het document bij een ander notariskantoor wenst te ondertekenen, dient u dat notariskantoor te bellen en te vragen of en wanneer u langs kunt komen. Wij adviseren u om dan tevens te informeren of en zo ja, welke kosten, dat notariskantoor in rekening brengt voor het legaliseren van uw handtekening.
Bij uw komst naar het notariskantoor neemt u mee:

  • Nederlands of buitenlands paspoort;
  • Nederlandse identiteitskaart;
  • Nederlands diplomatiek paspoort of een diplomatiek paspoort afgegeven door een andere lidstaat (EU/EER) voor zover de houder de nationaliteit van die lidstaat bezit;
  • Nederlands dienstpaspoort of een diplomatiek paspoort afgegeven door een andere lidstaat (EU/EER) voor zover de houder de nationaliteit van die lidstaat bezit;
  • Reisdocument voor vluchtelingen;
  • Nederlands rijbewijs of EU/EER-rijbewijs, zolang de houder in Nederland woont en het rijbewijs is voorzien van een pasfoto.

U zet uw handtekening bij ons op kantoor of in het bijzijn van de notaris van uw keuze en u toont daarbij uw legitimatiebewijs. De notaris legaliseert uw handtekening door te verklaren dat u uw handtekening in zijn bijzijn heeft gezet.In een aantal gevallen wordt tevens gevraagd om een kopie van uw legitimatiebewijs, welke kopie voorzien is van een zogenaamd “WWFT-verklaring”. Voor informatie over deze WWFT-verklaring verwijzen wij u naar onze informatie over de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), die beschikbaar is via onze website.