Columns thema afbeelding

Erft mijn ex nog van mij?

19 - 9 -2013

Zo na de zomervakantie vertoont het aantal echtscheidingen vaak een piek. Een op de drie huwelijken eindigt door echtscheiding. Veel mensen staan er niet bij stil dat de ex-echtgenoot via de kinderen indirect nog mee kan erven uit uw nalatenschap. 

 

Stel, u bent gescheiden en u heeft één of meer ongehuwde kinderen die zelf nog geen kinderen en nog geen eigen testament hebben. Als u overlijdt, zijn uw kinderen erfgenaam. Staat u er weleens bij stil wat er gebeurt als vervolgens één van uw kinderen niet al te lang na u komt te overlijden en uw ex nog leeft?

Weliswaar kan de ex niet rechtstreeks van u erven, maar wel via een omweg. Want behalve de broers of zussen van uw kind, erft ook de andere ouder van uw kind (uw ex)! Daar kan wat aan worden gedaan met de zogenaamde tweetrapsmaking.

In zo'n tweetrapsmaking-testament kan worden vastgelegd dat alles wat uw erfgenaam nog bij zijn of haar overlijden over heeft uit uw nalatenschap, niet naar zijn of haar erfgenamen gaat (dus niet naar de andere ouder) maar naar degene die u zelf aanwijst. Dat kunnen bijvoorbeeld broers of zussen van uw kind zijn.

Twee groepen erfgenamen
Bij een tweetrapsmaking wijst men als het ware twee groepen erfgenamen aan: de eerste groep zijn de eigen kinderen en de tweede groep zijn degenen die gaan erven wanneer één of meer leden van de eerste groep komen te overlijden. Ook de tweede groep erft rechtstreeks van u. Voor de erfbelasting geldt dan ook de relatie tussen u en de tweede groep en dat kan gunstiger uitpakken dan wanneer broers en zussen van elkaar zouden erven.

Als u toch een testament maakt
En als u toch een testament opstelt, stel dan meteen vast wie er gaat erven wanneer u bijvoorbeeld door een gemeenschappelijk ongeluk tegelijk met uw kinderen zou overlijden. Deze laatste bepaling is ook belangrijk voor wie niet gescheiden is en weleens met het hele gezin tegelijk in het vliegtuig stapt. Mocht u als laatste overblijven van het gezin en vervolgens alsnog overlijden, dan vererft het gehele (gezins)vermogen eerst naar u en vervolgens naar uw familie. De familie van partner of echtgenoot heeft dan het nakijken, of andersom. En dat wordt toch veelal als onrechtvaardig beschouwd.