Columns thema afbeelding

Moet de langstlevende erfbelasting betalen?

7 - 2 -2013

Veel mensen staan er niet bij stil dat er na het overlijden van de eerste ouder erfbelasting is verschuldigd over het erfdeel van de kinderen. Ook al krijgen de kinderen feitelijk nog niks in handen, op papier zijn ze wel erfgenaam. Over de waarde van de erfenis moet na het overlijden van de eerste ouder erfbelasting worden betaald.
Het betalen van erfbelasting na het overlijden van de eerste ouder kan worden voorkomen door een testament te maken met een zogenaamde tweetrapsmaking. U benoemt uw partner of echtgenoot dan tot uw enig erfgenaam onder de verplichting voor hem om alles wat hij overhoudt uit uw nalatenschap na te laten aan uw kinderen.
Op deze manier benut u de vrijstelling van ruim € 600.000 voor de langstlevende optimaal.

Stel: u bent getrouwd in gemeenschap van goederen en heeft een gezamenlijk vermogen van € 360.000. Uw nalatenschap is de helft, dus € 180.000. U heeft twee kinderen.
Normaal zouden uw kinderen elk € 60.000 erven. De erfbelasting bedraagt dan
ongeveer € 4.000 per kind, totaal € 8.000 (het exact verschuldigde bedrag hangt af van uw leeftijd en of er rente vergoed wordt over het tegoed van de kinderen).
Door een "tweetrapstestament" is de langstlevende enig erfgenaam. Doordat de erfenis ad
€ 180.000 onder de vrijstelling blijft, is er geen belasting verschuldigd. U bespaart bij eerste overlijden dus € 8.000.
Als u een dergelijk testament weet te combineren met schenkingen of bijvoorbeeld een legaat aan kleinkinderen kunt u ook op de lange termijn, na overlijden van beide ouders, belasting besparen op deze manier.

Vóór de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 hebben veel mensen een “langstlevende testament” op laten maken bij de notaris. Zij denken het goed geregeld te hebben. Er zijn echter verschillende soorten langstlevende testamenten en niet elk testament voldoet meer aan de eisen van deze tijd.
Ook is het zo dat de nieuwe wettelijke regeling niet geldt wanneer u een oud testament heeft. Uw testament gaat altijd voor, terwijl dit niet altijd (meer) de beste regeling is.
Zo hebben veel oude vruchtgebruiktestamenten als nadeel dat de kinderen altijd mee moeten werken aan de verkoop van uw huis, het vestigen van een hypothecaire lening of het deblokkeren van een bankrekening.
Ook hebben oude langstlevende testamenten vaak geen mogelijkheid om met de kinderen een rente af te spreken over hun tegoeden. Een renteregeling kan fiscaal aantrekkelijk zijn.

Wat betekent het bovenstaande nu? Laat uw oude testamenten eens opnieuw door ons beoordelen. U hoort dan of er iets aan verbeterd kan worden en zo niet, dan weet u zeker dat ze nog steeds in orde zijn.