Columns thema afbeelding

Aankoop met plannen door te verkopen? Koop nog dit jaar aan!

27 - 11 -2014

Aankoop met plannen door te verkopen? Koop nog dit jaar aan!
(NB dit artikel is verschenen in november 2014)

Sinds jaar en dag is er al er een tegemoetkoming voor de overdrachtsbelasting indien een onroerende zaak (woning, bedrijfspand, perceel grond, appartement, etc) wordt doorverkocht binnen 6 maanden na de aankoop. Sinds 1 september 2012 is deze termijn tijdelijk verruimd van 6 maanden naar 36 maanden.

Je mag als koper het bedrag waarover overdrachtsbelasting betaald moet worden (‘grondslag‘: meestal de koopprijs), verminderen met het bedrag waarover de verkoper overdrachtsbelasting heeft betaald. Dit geldt alleen als de aankoop door de verkoper binnen 36 maanden voor de aankoop van de huidige koper ligt. Daarbij gaat het om de datum waarop de notariële akte van levering is getekend.

Voorbeeld
A levert op 1 september 2013 bij de notaris aan B een woning voor € 200.000,00. Daarover dient door B aan overdrachtsbelasting te worden betaald: 2% over € 200.000,00, dat is  € 4.000,00.
Vervolgens verkoopt B de woning door aan C voor € 250.000,00 en wordt op 1 september 2014 (binnen 36 maanden dus) daarvoor de akte bij de notaris getekend. C zou normaal gesproken 2% overdrachtsbelasting over de koopprijs betalen, maar kan aanspraak maken op de 36 maanden-regeling (artikel 13 Wet belastingen rechtsverkeer (WBR)). C mag dan de grondslag bij de vorige aankoop door B aftrekken van de grondslag bij deze transactie, oftewel:
huidige grondslag : € 250.000,00  minus vorige grondslag : € 200.000,00 =
€ 50.000,00.
Daarover is 2% of € 1.000,00 overdrachtsbelasting verschuldigd.
Vaak zal de koper (C) overigens toch de volledige 2% over zijn koopprijs betalen. Het bedrag dat bij de fiscus bespaart wordt, zal op grond van het koopcontract meestal toekomen aan de verkoper (B), zodat dit bij B geen kostenpost vormt. De afstemming hiervan en de tekst in het koopcontract luistert wel nauw.

De regeling is verruimd voor de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015.
Dit betekent concreet dat als een onroerende zaak in de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015 is verkregen, bij een opvolgende verkrijging van dezelfde onroerende zaak binnen 36 maanden slechts over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd. De maatregel geldt zowel voor woningen als niet-woningen.

De tijdelijke maatregel is een uitkomst voor bijvoorbeeld particulieren die hun woning moeten verkopen als ze gaan scheiden of van een bestaande woning willen doorstromen naar een nieuwbouwwoning. Ook voor stellen die vlak na aankoop van een huis uit elkaar gaan, komt de verlenging goed uit. Als het huis namelijk binnen 36 maanden wordt doorverkocht, hoeft de koper alleen over de meerwaarde en eventueel andere vergoedingen overdrachtsbelasting te betalen.

Indien u nog gebruik wilt maken van deze verruiming en eventueel de tijd wilt hebben om door te kunnen verkopen dient de notariële levering derhalve uiterlijk op 31 december aanstaande te geschieden. Bij een aankoop daarna geldt als vanouds weer de 6-maandstermijn voor verlaging van de grondslag voor de overdrachtsbelasting.