Columns thema afbeelding

Een lot uit de loterij?

15 - 12 -2016

In deze tijd van het jaar trekken diverse loterijen weer de aandacht. Maar voor wie is de prijs als een echtpaar deelneemt, scheidt en daarna een geldprijs blijkt te hebben gewonnen?

Als een echtpaar in gemeenschap van goederen is gehuwd, en één van de echtgenoten wint een prijs, dan is die prijs voor de echtgenoten samen. Meestal zal dit geen problemen opleveren en gaat het stel samen op wereldreis, lost samen de hypotheek af of koopt samen iets moois.

Maar voor echtgenoten die in een echtscheiding verwikkeld zijn, kan het winnen van een prijs aanleiding zijn voor (extra) onenigheid. In principe is de wet helder: sinds 2012 geldt de regel dat vanaf het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding de gemeenschap van goederen is ontbonden. Wordt daarna de prijs verdiend? Dan is de prijs voor degene op wiens naam het lot staat.

In 2015 werd de rechter in Amsterdam gevraagd te oordelen over een prijs die een echtgenote had ontvangen. Het verzoekschrift tot echtscheiding was in oktober 2014 ingediend. De trekking vond plaats in januari 2015. De vrouw won met haar lot de Postcodekanjer van maar liefst 2,1 miljoen euro. Moest ze dit delen met haar toekomstige ex-man?

De man claimde in de lopende echtscheidingsprocedure aanspraak te maken op de helft van de prijs. Hoewel de echtscheiding in juni 2015 werd uitgesproken, was er nog geen uitsluitsel over de verdeling van de huwelijksgemeenschap. De prijs viel dus vóórdat de echtscheiding officieel was uitgesproken. Viel de Postcode Kanjer nu in de gemeenschap van goederen en moest de vrouw de prijs delen?

De rechtbank oordeelde in deze kwestie vlak voor de Kerstdagen, op 23 december 2015 en oordeelde dat de datum van de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding leidend is als peildatum voor de omvang van de huwelijksgemeenschap. Dit verzoek was ingediend op 20 oktober 2014. De Postcode Kanjer viel in januari 2015 op een lot dat op naam van de vrouw stond, en zodoende ná de peildatum.

De rechtbank oordeelde dat de prijs niet tot de huwelijksgemeenschap behoorde zodat deze buiten de verdeling bleef. De poging van de man om via de voorheen gezamenlijke betaalde deelnamekosten voor de Postcodeloterij nog aanspraak te maken op de Postcode Kanjer, hield ook geen stand. De man en de vrouw leefden al geruime tijd gescheiden van elkaar.

Wat de man overigens wél had ‘gewonnen’ was dat de vrouw in de procedure haar verzoek aan de man tot betaling van partneralimentatie introk. Had hij toch nog een beetje prijs.