Columns thema afbeelding

Een testament blijft belangrijk

21 - 6 -2023

Regelmatig wordt de vraag gesteld: Ik hoef toch geen testament te maken als ik maar een klein vermogen heb?

Onlangs sprak ik een mevrouw met €5.000 spaargeld, inboedel, een oude auto en een huurappartement. Zij dacht zelf dat het niet nodig was om een testament te maken.

Aan haar werd uitgelegd dat als ze geen kinderen en echtgenoot heeft en er geen testament is, dat haar broers en zussen zouden erven.

Daarop zei zij dat zij de jongste was van 11 kinderen en dat er al 9 broers en zusters voor haar waren overleden. Al die broers en zusters hadden kinderen, soms wel vier of vijf. Dat betekent dat de kinderen van haar overleden broers en zusters in plaats van hun vader of moeder als haar erfgenamen op zullen treden. Haar nalatenschap (de auto, spaargeld en de inboedel) zal helemaal versplinteren over de familie. Voor de uitvaart had zij wel een begrafenisverzekering afgesloten. Toen ik mevrouw de erfdelen voorrekende, bleek bijvoorbeeld dat neven of nichten uit een gezin van vier kinderen per persoon een bedrag van €150,00 zouden erven. En dan is nog geen rekening gehouden met kosten die gemaakt moeten worden voor het uitzoeken en benaderen van de erfgenamen. Dus het uiteindelijke bedrag zou nog lager uitpakken.

Dat vindt mevrouw toch geen goed idee en zonde van alle moeite en de kosten; ze wees dan liever een goed doel aan als erfgenaam van haar kleine vermogen. Ze had tijdens haar leven altijd erg van dieren gehouden en liet haar vermogen dan ook liever na aan een regionale stichting die de opvang van dieren tot doel heeft. Die stichting moest haar erfgenaam worden.

Het testament wordt getekend en mevrouw is blij dat er een goede bestemming is gevonden voor haar spaargeld.

Drie maanden later word ik door een neef van mevrouw benaderd dat zijn tante is overleden en hij wil weten of het testament dat hij in haar appartement gevonden heeft, nog geldig is. Na een kort onderzoek in het Centraal Testamentenregister kan ik dat bevestigen en we spreken af dat ik de stichting zal gaan benaderen. Ook deze neef is blij dat een goed doel de erfgenaam is en dat niet de hele familie uitgezocht en benaderd hoeft te worden om de spaarpot van tante over de familie te verdelen.

Het is derhalve wel degelijk nuttig om een testament te maken, ook al is het vermogen maar klein!