Columns thema afbeelding

Hertrouwen met een weduwe of weduwnaar

25 - 8 -2016

Stel dat uw echtgenote of echtgenoot eerder is overleden. U vindt een nieuwe partner die wellicht eveneens weduwe of weduwnaar is en u wilt daarmee opnieuw in het huwelijk treden. Wat is dan juridisch van belang?

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden
Volgens de nu geldende regels kunt u kiezen voor trouwen in gemeenschap van goederen of onder het maken van huwelijkse voorwaarden. In de praktijk wordt bij een tweede huwelijk vaak gekozen voor trouwen onder het maken van huwelijkse voorwaarden om de eigendommen die al eerder zijn opgebouwd, gescheiden te houden. Bij het bespreken van de huwelijkse voorwaarden komt uiteraard ook aan de orde wat de afspraken zijn bij onverhoopt uit elkaar gaan of bij overlijden. Indien het huwelijksvermogensrecht wijzigt (Wetsvoorstel nu bij de Eerste Kamer), is het ook nog steeds heel belangrijk om de startsituatie bij aangaan van het nieuwe huwelijk goed in beeld te brengen.

Wat staat er in het testament?
Als u hertrouwt met een weduwe of weduwnaar is ook de vraag wat er in het testament van de eerste echtgenote/echtgenoot staat. Dat klinkt misschien vreemd maar kan wel degelijk van belang zijn. Ik neem het voorbeeld van een weduwnaar met kinderen die hertrouwt met een weduwe. De weduwnaar heeft wellicht door het overlijden van zijn eerste vrouw als langstlevende door een langstlevende testament of de wettelijke verdeling (na 2003) alles dat in het eerste huwelijk van samen was, toegedeeld gekregen. De weduwnaar heeft de erfdelen van de kinderen uit de nalatenschap van hun moeder nog niet aan de kinderen hoeven uit te betalen. In het testament van zijn overleden vrouw staat misschien dat wanneer hij hertrouwt, de erfdelen wel aan de kinderen uitbetaald moeten worden. Dat kan grote financiële gevolgen hebben.

Maar ook als bij hertrouwen de erfdelen van de kinderen nog niet opeisbaar zijn, moet bij het aangaan van het tweede huwelijk wel gedacht worden aan de opeising door de kinderen uit het eerste huwelijk. Bij overlijden van de weduwnaar worden de erfdelen van de kinderen meestal wél opeisbaar. De weduwnaar kan zijn nieuwe partner wel (mede) tot zijn erfgenamen benoemd hebben (misschien zelfs met weer een langstlevende regeling tussen zijn kinderen en de nieuwe echtgenote). Maar de erfdelen die zijn kinderen tegoed hebben van hun moeder en alleen nog maar “op papier” ontvangen hebben, zullen bij overlijden van de weduwnaar wel uitbetaald moeten worden. Het zijn schulden in de nalatenschap van de weduwnaar die dan opeisbaar zijn. Afhankelijk van de regeling in het testament van de eerste echtgenote van de weduwnaar zijn die tegoeden van de kinderen eventueel door rente-aangroei groter geworden dan de stand per de overlijdensdatum van hun moeder.
Als het gespaarde geld van de weduwnaar vooral “in de stenen” zit, kan dit voor de nieuwe echtgenote tot problemen leiden bij de opeising door de kinderen van de weduwnaar. De weduwnaar is tenslotte gebonden aan de laatste wens van zijn eerste echtgenote, ook al is hij hertrouwd. De kinderen staan in hun recht als zij het erfdeel van hun moeder in dat geval uitbetaald willen krijgen. De weduwnaar laat aan de nieuwe partner misschien minder na dan hij (en zijn nieuwe partner) gedacht zou(den) hebben. Misschien moet het met de nieuwe partner gezamenlijk bewoonde huis daarom wel verkocht worden om de kinderen uit te betalen om contanten de creëren.

Indien de weduwe ook al kinderen uit een eerste huwelijk had, speelt dit probleem van twee kanten binnen het nieuwe huwelijk!

Het is belangrijk om voor het aangaan van het nieuwe huwelijk de gevolgen van deze situatie helder voor ogen te houden ter voorkoming van financiële problemen voor de nieuwe partner en ter voorkoming van slechte verhoudingen met de kinderen uit het eerste huwelijk.