Columns thema afbeelding

Bescherming tegen schulden uit een nalatenschap

20 - 6 -2013

Als erfgenaam kunt u worden geconfronteerd met schulden van de overledene.

Indien u volledig inzicht heeft in de nalatenschap, het vermogen van de overledene geen verrassingen voor u inhoudt, kunt u gewoon aanvaarden als de schulden gewoon uit de nalatenschap betaald kunnen worden. Dit heet “zuiver aanvaarden”. De nalatenschap kan vervolgens op relatief eenvoudige wijze worden afgewikkeld.

Beneficiaire aanvaarding zou bij een volledig inzicht in het (positieve) vermogen dan enkel tot onnodige kosten en lasten leiden.

Niet in alle gevallen is het voor een erfgenaam  meteen duidelijk of er schulden tot de nalatenschap behoren. Als erfgenaam kunt u ook onverwacht, zonder dat u hiervan een verwijt kan worden gemaakt, met schulden van de overledene te maken krijgen. Daardoor kan de nalatenschap alsnog negatief blijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schulden aan de kinderen vanwege het overlijden van de eerste ouder.

Door het zuiver aanvaarden wordt u met uw privévermogen verplicht ook de schulden van de overledene te betalen. U heeft in dat geval – achteraf ten onrechte – gemeend dat u de schulden van de nalatenschap zonder meer kon betalen uit het vermogen van de nalatenschap.

Onder het huidige erfrecht kunt u zich als erfgenaam uitsluitend tegen schulden beschermen door de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dit gebeurt door een verklaring uit te brengen bij de Rechtbank. In de praktijk gebeurt dat meestal via de notaris. Beneficiaire aanvaarding brengt extra afwikkelingsvereisten met zich mee. Gedurende de afwikkeling kijkt namelijk de kantonrechter mee. De extra afwikkelingsvereisten treden niet in werking indien in het testament een executeur is benoemd en deze gedurende de afwikkeling kan aantonen dat de schulden uit de nalatenschap ruimschoots uit de baten kunnen worden voldaan.

Overigens dienen minderjarige kinderen een nalatenschap altijd beneficiair te aanvaarden.

Voor meer informatie over het al dan niet (beneficiair) aanvaarden van een nalatenschap kunt u contact opnemen met ons kantoor.