Columns thema afbeelding

Andermaal: de jubelton! Gespreid schenken en gespreid besteden

23 - 11 -2022

Reeds eerder besteedde ik aandacht aan de afschaffing van de jubelton per 1 januari aanstaande. Sinds Prinsjesdag zijn de cijfers precies bekend. De mogelijkheden voor 2022, 2023 en 2024.

Wat zijn de voorwaarden voor schenking van de jubelton?
Om gebruik te kunnen maken van deze hoge vrijstelling moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

- degene die de schenking krijgt (of diens partner) moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn;
- degene die de schenking krijgt, heeft niet eerder gebruik gemaakt van een verhoogde vrijstelling voor een schenking van dezelfde schenker;
- degene die de schenking krijgt, moet de schenking gebruiken voor de eigen woning (aankoop/verbetering/verbouwing of aflossing (hypotheek)schuld eigen woning);
- degene die de schenking krijgt, moet het bedrag van de schenking op tijd krijgen en op tijd besteden aan de eigen woning en moet dit kunnen aantonen als de Belastingdienst hierom vraagt;
- aan de schenking mag alleen als voorwaarde worden verbonden dat de schenking vervalt als deze niet op tijd is besteed aan de eigen woning;
- er moet aangifte schenkbelasting worden gedaan voor 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de schenking werd gedaan.

Op 1 januari 2023 wordt de vrijstelling voor schenken voor de eigen woning verlaagd naar € 28.947 en vanaf 1 januari 2024 wordt de vrijstelling helemaal afgeschaft. Dit betekent dus het einde van de schenking van de jubelton vanaf 1 januari 2023.
Vanaf 1 januari 2023 maakt het voor een schenking die ouders aan hun kind doen niet meer uit of deze voor een eigen woning wordt gebruikt. De eenmalig verhoogde vrijstelling is in 2023 € 28.947 en in de jaren daarna zal dit een vergelijkbaar bedrag zijn, ongeacht of de schenking nu wordt besteed aan een eigen woning of aan iets anders.
Wordt een schenking gekregen van iemand anders dan de ouder(s), dan zit er nog wel een verschil tussen 2023 en 2024 en latere jaren. In 2023 geldt in deze situatie ook nog de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van € 28.947. Vanaf 1 januari 2024 bestaat alleen nog de jaarlijkse, veel lagere vrijstelling.

(Gespreid) schenken
Om gebruik te maken van de vrijstelling, is het niet nodig de schenking in één keer te betalen. Maar: waar het eerst mogelijk was de schenkingen over drie jaren te spreiden, mag dat nu nog maar over twee jaren. Dit betekent dat wanneer in 2022 een deel van de jubelton is geschonken, er uitsluitend nog in 2023 een bedrag kan worden geschonken ter grootte van het nog niet-benutte deel van de vrijstelling.
Ook bij gespreide schenkingen geldt het leeftijdsvereiste. Degene die de schenking krijgt (of diens partner) mag op het moment dat de aanvulling wordt gedaan, zijn of haar 40ste verjaardag nog niet hebben gevierd.

(Gespreid) besteden
Degene die de jubelton krijgt, is niet verplicht het geld in één keer te besteden aan de eigen woning. Er geldt een bestedingstermijn van drie jaar. Dit betekent dat als de schenking in 2022 is gedaan, het bedrag uiterlijk in 2024 moet worden besteed aan de eigen woning. Als de schenking in 2023 wordt gedaan (het lagere bedrag dus), dan mag het geld tot en met 31 december 2025 worden besteed.
En indien gespreid gebruik is gemaakt van de jubelton, is bepalend in welk jaar voor het eerst een beroep is gedaan op de vrijstelling. Als in 2022 een beroep is gedaan op de vrijstelling, geldt dat de schenking uiterlijk op 31 december 2024 moet zijn besteed ten behoeve van de eigen woning.

Waarom is vastleggen in een (notariële) akte verstandig?
Een notariële akte is niet verplicht om gebruik te maken van schenking van de jubelton. Het is echter wel verstandig de schenking notarieel vast te leggen. Hiermee leg je de datum van de schenking vast, ook ten opzichte van derden (zoals de Belastingdienst) en voorkom je discussie op een later moment, bijvoorbeeld of de schenking wel of niet is gedaan.

Het voordeel van een notariële akte is daarnaast dat deze niet kwijt kan raken en de notaris de inhoud van de afspraken controleert.