Columns thema afbeelding

Wat is een levenstestament?

8 - 11 -2012

Het levenstestament

Het verschil tussen een levenstestament en een gewoon testament is dat een gewoon testament pas werkt als u overleden bent. In een levenstestament regelt u zaken die al tijdens uw leven werken.
Een levenstestament maakt u, net zoals een gewoon testament, bij notariële akte. 

Wat regelt u zoal in een levenstestament?
Een belangrijk onderdeel van het levenstestament is de algehele volmacht. U geeft iemand anders (partner, kinderen of een derde) volmacht om alle zaken te regelen die u zelf ook zou kunnen regelen, zoals huis verkopen, hypotheek afsluiten, schenkingen doen, geld opnemen. U kunt bepalen dat de volmacht vanaf de ondertekening gebruikt mag worden door de gevolmachtigde. Maar u kunt ook bepalen dat de volmacht pas ingaat op het moment dat een arts heeft verklaard dat u niet meer zelfstandig uw zaken kunt behartigen.
Door de volmacht hoeft uw familie, als u geestelijk niet meer voor uzelf kunt zorgen, niet naar de rechter om een onderbewindstelling te verzoeken met alle formaliteiten van dien. De gevolmachtigde kan direct handelen en daardoor kan alles verder gaan indien u onverhoopt dement wordt, een hersenbloeding krijgt of om een andere reden niet meer in staat bent om uw wil te bepalen.

In een levenstestament kunt u ook regelingen treffen over medische handelingen. U kunt aangeven wanneer u wel of niet behandeld wilt worden, maar bijvoorbeeld ook naar welk bejaardenhuis of verpleeghuis u wel of niet wilt. Bovendien kunt u in het levenstestament aangeven of en onder welke omstandigheden op u passieve of actieve euthanasie mag worden toegepast. U moet hierbij denken aan situaties als een toestand van ernstig en/of langdurig terminaal lijden, een onomkeerbaar coma, het blijvend en totale verlies van het vermogen tot geestelijke activiteit en tot communicatie. Natuurlijk is het wel zo dat de arts een eigen verantwoordelijkheid heeft en dat die bepaalt of hij overgaat tot euthanasie. Maar, in ieder geval staan dan in het levenstestament uw wensen vast.