Columns thema afbeelding

Een persoonlijk gesprek

27 - 1 -2022

Het komt regelmatig voor dat de notaris een begeleider die is meegekomen voor een persoonlijke afspraak van een ander, moet wegsturen. Bij het maken van de afspraak wordt vooraf bijna altijd al gezegd dat de notaris de cliënt alleen wil spreken. Het niet toelaten van de begeleider leidt echter weleens tot boosheid en stuit dan vaak op onbegrip.

Graag leg ik dit eens uit.

Als u een testament of levenstestament wilt maken, wordt in een gesprek met de notaris of kandidaat-notaris de gewenste inhoud daarvan besproken. Misschien vindt u het prettig als bijvoorbeeld een kind of een goede vriend(in) meegaat naar deze bespreking.

Het is al heel lang gebruikelijk dat bij het passeren (tekenen) van een testament bij de notaris geen andere personen aanwezig mogen zijn dan degene die het testament wil vastleggen (tenzij getuigen noodzakelijk zijn). Het tekenen van een testament is nu eenmaal een strikt persoonlijke aangelegenheid. Het Gerechtshof in Amsterdam heeft een paar jaar geleden bepaald dat de notaris ieder ander dan degene die het testament wil maken in beginsel moet wegsturen.

 

Dit geldt ook voor het voorbereidend gesprek dat de (kandidaat-)notaris heeft met degene die het testament wil maken. De notaris moet volgens het Gerechtshof al het nodige doen om zich ervan te overtuigen dat u bij het opstellen van het testament niet op ongewenste wijze wordt beïnvloed door (de aanwezigheid van) een ander. Het uitgangspunt is hierbij dat de notaris alleen met degene spreekt die het testament wil maken. Bijzondere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een ander bij de bespreking aanwezig mag zijn, maar deze ander zal in ieder geval tijdelijk de ruimte moeten verlaten. U moet zich volledig vrij voelen om alles te kunnen zeggen wat van belang is.
 

In een andere uitspraak heeft het Gerechtshof daarnaast bepaald dat het ook niet voldoende is als de ander wel aanwezig is in de kamer, maar niet aan het gesprek mee doet. Ook in dit geval zal de notaris de ander vragen om de kamer (tijdelijk) te verlaten.

Wanneer u samen met uw (geregistreerd) partner of echtgenoot een bespreking hebt over uw testament, mag u wel beiden aanwezig zijn bij de bespreking. De notaris kan daarbij wel vragen om u beiden apart te spreken.

Een testament maakt u namelijk altijd voor uzelf, zonder de invloed van een ander. Een testament kan dan ook altijd zonder de toestemming van een ander aangepast worden.

Het komt ook wel eens voor dat de wensen van een client van tevoren al per mail worden toegestuurd of opgegeven door - bijvoorbeeld - een kind en dat er gevraagd wordt om een testament in die zin op te stellen, zodat de client alleen nog maar hoeft te komen om te tekenen. Dat zal de notaris echter nooit doen. Er gaat altijd eerst een gesprek vooraf aan het opstellen van een testament. Ook al betreft het een kleine wijziging in of een aanvulling op een eerder testament. In dat gesprek wordt meteen gecheckt of de overige bepalingen nog naar wens zijn. Heel vaak blijkt dan toch net iets meer nodig dan de aanvankelijk bedachte wijziging.