Columns thema afbeelding

Echtscheiding en testament

20 - 4 -2017

Een op de drie huwelijken eindigt door echtscheiding. Veel mensen staan er niet bij stil dat de ex-echtgenoot via de kinderen indirect nog mee kan erven uit uw nalatenschap.  Ik noem hieronder enkele aandachtspunten voor het maken van een testament na echtscheiding.

Executeur
Indien de kinderen nog minderjarig zijn, zijn ze handelingsonbekwaam. Als u niets geregeld heeft, zal in de meeste gevallen de overblijvende ouder (de ex-partner) namens de kinderen handelen en derhalve ook de erfenis afhandelen. In een testament kunt u een executeur aanwijzen, een persoon die de erfenis dient af te handelen,

Wie voedt de kinderen op na uw overlijden?
Als u na uw ex-partner overlijdt en de kinderen zijn nog minderjarig, dient na uw overlijden in het ouderlijk gezag te worden voorzien. De kantonrechter zal in dergelijk gevallen een voogd gaan zoeken die de kinderen in huis wil nemen en verder wil opvoeden. In een testament kunt u zelf bepalen wie de voogd wordt.

Wanneer krijgen de kinderen de beschikking over de erfenis?
De meeste ouders vinden 18 jaar toch nog te jong om de erfenis vrij te geven. Een mogelijkheid is om de erfdelen van de kinderen onder bewind van een in het testament aan te wijzen bewindvoerder te stellen totdat zij bijvoorbeeld 21 of 23 jaar zijn. Dit kan dezelfde persoon zijn als de voogd of iemand anders.

Kan mijn erfenis (toch) bij mijn ex-partner terecht komen?
Indien een kind overlijdt nadat dit kind van u heeft geërfd en dat kind is op dat moment niet getrouwd of geregistreerd als partner, heeft geen kinderen en heeft zelf geen testament gemaakt,  dan zijn volgens de wet de broers, zusters en de ouders van het kind de erfgenamen. Daaronder valt uw ex-partner dus ook!
Dit kan worden voorkomen door een ‘tweetrapsmaking’ op te nemen. De erfenis gaat eerst naar uw kinderen (trap 1), maar wat ze daarvan overhouden gaat alsnog naar de andere kinderen (trap 2).

Het ouderlijk vruchtgenot.
Als kinderen minderjarig zijn, heeft een ouder wettelijk het recht op de vruchten van het vermogen van zijn minderjarige kind. Dit vruchtgenot kan worden uitgesloten. Indien dit niet gebeurt, dan kan de ex-partner nog genieten van eventuele rente over de erfenis van de kinderen.

Het bovenstaande laat zien dat er genoeg onderwerpen te bespreken zijn om na echtscheiding de ex nog meer buiten de deur te houden.