Columns thema afbeelding

Bespaar erfbelasting: wees kritisch op de WOZ-waarde

9 - 7 -2015

Onlangs speelde de volgende situatie: de langstlevende ouder is overleden en de kinderen hebben het ouderlijk huis te koop gezet. Binnen acht maanden na overlijden van de ouder moeten de kinderen de aangifte doen voor de successierechten (sinds 1 januari 2010 heet deze belasting overigens formeel: erfbelasting). Volgens de Successiewet zijn de kinderen verplicht om in de aangifte de WOZ-waarde te hanteren. Wel mag worden gekozen voor de WOZ-waarde van het overlijdensjaar of het daarop volgende jaar indien die WOZ-waarde aantrekkelijker is.
Na indiening van de aangifte erfbelasting wordt het huis verkocht, maar wel voor een lagere prijs dan de WOZ-waarde. Achteraf gezien gaan de kinderen teveel erfbelasting betalen, omdat het huis minder heeft opgebracht dan de WOZ-waarde die in de aangifte is opgenomen. De vraag die bij hen opkomt is of het mogelijk is om alsnog een andere waarde van het huis op te geven in de erfbelasting-aangifte.
Helaas staat er in de wet (artikel 21 lid 5 Successiewet) duidelijk dat sinds 1 januari 2010 alleen nog de WOZ-waarde gebruikt mag worden voor een woning. Gewoon de lagere vraagprijs of daadwerkelijke verkoopprijs vermelden in de aangifte is niet meer toegestaan ook al zal de WOZ-waarde bij verkoop niet worden gerealiseerd!
Dan blijft over de mogelijkheid om te proberen deze WOZ-waarde naar beneden te laten bijstellen door de gemeente. Helaas was de termijn om bezwaar te maken tegen de WOZ-aanslag al verstreken toen de langstlevende ouder overleed.
Gelukkig bleek dat er een bijzondere regeling in de wet staat die gaat over de waardering voor de WOZ. Iedere belanghebbende kan, nadat hij of zij eigenaar geworden is, een nieuwe beschikking aanvragen bij de gemeente en dan begint een nieuwe termijn te lopen om bezwaar te maken tegen de getaxeerde waarde. De kinderen vallen als nieuwe eigenaren onder deze term ‘’belanghebbende’’, zodat zij een nieuwe beschikking kunnen aanvragen en voorzover deze te hoog uitvalt, bezwaar kunnen maken.
Indien het vervolgens lukt om de WOZ-waarde naar beneden bijgesteld te krijgen, dan levert dit een voordeel op dat terugwerkt tot aan het overlijden. De kinderen kunnen dan een lagere WOZ-waarde invullen op het aangifteformulier voor de erfbelasting. Indien de aanslag reeds is opgelegd, kan achteraf met de verlaagde WOZ-beschikking gevraagd worden de aanslag te verlagen.
Ik schenk aandacht aan dit onderwerp, omdat ik u wil waarschuwen om het niet zo ver te laten komen. Als u een koopwoning erft, vraag dan spoedig na het overlijden bij de gemeente om een nieuwe beschikking voor de WOZ op uw eigen naam. Indien u goede argumenten heeft waarom deze waarde lager moet zijn, teken dan bezwaar aan. De notaris kan u daarbij van dienst zijn. Het gaat niet zozeer om de verlaging van WOZ-belasting, want dat zal soms misschien maar enkele tientjes schelen. De winst zit hem in de erfbelasting: als de WOZ-waarde naar beneden wordt bijgesteld, bespaart u erfbelasting. Iedere €1.000 lager betekent een besparing over de lagere waarde van 10 tot 20% bij kinderen en zelfs 30 tot 40% bij erven van derden.