Columns thema afbeelding

Toch trouwen in gemeenschap van goederen

15 - 3 -2018

Zoals u niet zal zijn ontgaan is het huwelijksvermogensrecht veranderd sinds 1 januari 2018. Trouwen (of aangaan van geregistreerd partnerschap) doe je sindsdien niet meer in algehele gemeenschap van goederen maar in beperkte gemeenschap van goederen. Kort gezegd houdt dit in dat het vermogen en de schulden die vóór het huwelijk zijn opgebouwd, privé blijven en ook schenkingen en erfenissen blijven privé. Het vermogen en de schulden die tijdens huwelijk worden opgebouwd, worden wel gemeenschappelijk.

In de column van november 2017 heb ik diverse valkuilen van de nieuwe regeling besproken. Ik noem hier nogmaals dat met name voor ondernemers met een privé-onderneming de nieuwe regeling ongewenste gevolgen heeft en samenwoners met ongelijke aandelen in een gemeenschappelijke woning door het huwelijk voor gelijke delen eigenaar worden (!).

De column in november besloot ik met de volgende woorden: “Vanuit de notariële praktijk van alledag is het dan ook maar zeer de vraag of de politiek voor de gemiddelde Nederlander met deze aanpassing van het huwelijksvermogensrecht in een behoefte van ‘’de gewone Nederlander’’ heeft voorzien.”

Dit blijkt geen slechte vraag te zijn geweest. Sinds 1 januari jl. hebben wij op kantoor al vele malen de vraag gekregen hoe er toch in (algehele) gemeenschap van goederen getrouwd kan worden. Het antwoord daarop is dat huwelijksvoorwaarden gemaakt moeten worden. In het voorlichtende gesprek daarover komen vele onderwerpen aan de orde die de stellen vaak aan het denken zet.

Als u deze column leest, is het ruim twee weken geleden dat er een wetsvoorstel is ingediend (begin maart 2018). Door dit voorstel is binnen twee maanden na inwerkingtreding van de nieuwe wet al veel onrust ontstaan.

Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft nu voorgesteld dat stellen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen aangeven in algemene gemeenschap van goederen te willen trouwen. Dit kan al na het al dan niet lezen van een brochure waarin de verschillende huwelijksvormen worden uitgelegd. Minister Dekker komt met dit voorstel omdat regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie destijds in het regeerakkoord hebben afgesproken te onderzoeken of de noodzaak tot het maken van notariskosten kan worden weggenomen voor paren die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen.

 

Het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt het voorstel erg onwenselijk, omdat de rechtsbescherming van de burger in het geding komt. De reden voor het nieuw ingevoerde systeem van de beperkte gemeenschap was nu juist dat het maatschappelijk onwenselijk zou zijn dat mensen die trouwen geconfronteerd kunnen worden met schulden van hun partner die voor het huwelijk zijn ontstaan.

Daarnaast zorgt dit nieuwe voorstel volgens het bestuur voor maatschappelijke verwarring: eerst is er een nieuw basisstelsel ingevoerd en twee maanden later volgt daar al een wijziging op.

Ook vindt het KNB-bestuur het zeer onverstandig om een besluit met zulke verstrekkende juridische gevolgen door ambtenaren van de burgerlijke stand te laten afhandelen. Zij hebben onvoldoende juridische kennis om hierover goede voorlichting te geven. Natuurlijk is het goed dat ambtenaren een brochure uitreiken aan paren die willen trouwen, maar dat is geen garantie dat mensen de relevante informatie hebben gekregen of goed tot zich hebben genomen, aldus de beroepsorganisatie.

De KNB heeft meteen nadat de afspraken in het regeerakkoord bekend waren, contact gezocht met het ministerie van Justitie en Veiligheid om duidelijk te maken waarom tussenkomst en vooral advisering door de notaris noodzakelijk is: namelijk de rechtsbescherming te waarborgen.

Het notariaat staat voor rechtsbescherming van de consument en de KNB zal dan ook aan de politiek overbrengen dat dit wetsvoorstel daar niet aan bijdraagt.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.