Columns thema afbeelding

Gewijzigde hypotheekregels per 1 januari 2013

10 - 12 -2012

De regels voor hypotheekrente-aftrek veranderen op 1 januari 2013.
Er is voor een vanaf 2013 afgesloten hypotheeklening alleen nog hypotheekrenteaftrek als het een hypotheek is waarop wordt afgelost.

Ik heb een hypotheek van voor 2013.
Ik heb een aflossingsvrije hypotheek: vanaf 2013 is er alleen nog hypotheekrenteaftrek voor hypotheekleningen waarop jaarlijks wordt afgelost. Voor hypotheekleningen die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten blijft de hypotheekrenteaftrek gelden, ook als niet jaarlijks wordt afgelost.
Ik heb een (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek of een spaarhypotheek: de hypotheekrenteaftrek verandert in 2013 in principe niet.

Banksparen of –beleggen voor de aflossing van mijn hypotheek. Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW).
In principe blijft de opbouw van het spaarsaldo of verzekering belastingvrij.
Als je deze kapitaalverzekering nu nog aangeeft in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) is het mogelijk om tot 1 april 2013 de polis aan te passen, om ook voor de toekomst belastingvoordeel te hebben.

Ik ga in 2013 een huis kopen.
Als je in 2012 nog een huis koopt, maar de lening pas in 2013 afsluit, geldt het volgende. Als je aan voorwaarden voldoet, is de rente van een aflossingsvrije hypotheek die je in 2013 afsluit toch nog aftrekbaar. De koopovereenkomst moet in 2012 ondertekend zijn.
Koop je in 2013 het huis, dan val je onder de nieuwe hypotheekregels. Vanaf 2013 is er alleen nog hypotheekrenteaftrek voor hypotheekleningen waarop jaarlijks wordt afgelost.

Bij welke soorten hypotheekleningen wordt ook afgelost?
Bij een annuïteitenlening moet elke maand volgens een vast schema niet alleen de rente worden betaald, maar ook worden afgelost. In de eerste jaren wordt meer rente betaald dan aflossing. In de laatste jaren wordt juist meer aan aflossing dan aan rente betaald. De maandelijkse rente en aflossing wordt ‘annuïteit’ genoemd. Volgens de nieuwe regels moet de hypotheeklening na dertig jaar helemaal afgelost zijn.
Bij de lineaire lening wordt ieder jaar hetzelfde bedrag afgelost en na dertig jaar is de hele hypotheeklening terugbetaald. Voor deze leningen is hypotheekrenteaftrek ook na 1 januari 2013 toegestaan.

Ik leen in 2013 geld leen van mijn ouders om een huis te kopen. 
De nieuwe regels gelden voor alle leningen die je afsluit voor je woning. Als je geld leent van je ouders voor de aankoop van je woning, is de rente die je betaalt alleen aftrekbaar als je ook aflost op deze lening. Alleen als je ook aflost op de lening van je ouders “kwalificeert” de schuld als een eigen woningschuld. Dat is nodig om de rente aftrekbaar te laten zijn.

Restschuld 
In de nieuwe Belastingplannen zijn ook regels opgenomen voor onder andere de rente en kosten die betaald worden voor de aflossing van een restschuld. Als je na 28 oktober 2012 een woning verkocht hebt met verlies, is het voor 10 jaar mogelijk de rente en kosten van een lening om dit verlies te betalen af te trekken van de belasting.