Columns thema afbeelding

Is de anti-schoonzoon/-schoondochter clausule nog steeds belangrijk?

19 - 9 -2019

Sinds 1 januari 2018 is de wet die van toepassing is op huwelijken veranderd.

De automatische algehele gemeenschap van goederen is verdwenen.

Van toepassing is een beperkte gemeenschap van goederen.

Onder meer is bepaald dat erfenissen en schenkingen aan een echtgenoot, alleen van díe echtgenoot blijven. Ook na een echtscheiding hoeft de erfenis of schenking niet te worden gedeeld.

Is een uitsluitingsclausule in het testament van (bijvoorbeeld) de ouders dan niet meer nodig?

Jawel. Deze is nog steeds van belang!

De nieuwe wet geldt namelijk alleen voor huwelijken die vanaf 1 januari

2018 zijn gesloten. Als een kind voor die datum is getrouwd, geldt de nieuwe wet niet voor dat kind. De uitsluitingsclausule moet dan nog steeds in het testament van de ouders staan.

Maar ook voor ouders van wie het kind na 1 januari 2018 is getrouwd of nog gaat trouwen, is de uitsluitingsclausule in een testament nuttig.

Het kind kan namelijk huwelijkse voorwaarden maken en daarin afspreken om erfenissen en schenkingen toch te delen. Ook bij echtscheiding moet er dan gedeeld worden.

Als ouders de uitsluitingsclausule in hun testament hebben staan, heeft deze voorrang boven de huwelijkse voorwaarden van het kind.

En ook bij schenkingen is het om die reden nog steeds van belang om die clausule aan de schenking te plakken.