Columns thema afbeelding

Wat kun je regelen in een codicil?

17 - 11 -2021

Zoals bekend kunnen in een testament wensen vastgelegd worden over uw nalatenschap. Ook in een codicil kunt u bepaalde bezittingen nalaten.

Wat is een codicil?

Een codicil is een door u zelf, handgeschreven tekst waarin u wensen kunt vastleggen voor na uw overlijden. U kunt daarin vastleggen wie bepaalde inboedelgoederen, sieraden of kleding moet krijgen. Dit doet u door in een codicil legaten te maken. Dat kunt u doen door aan te wijzen welk specifiek object naar wie gaat. Alle goederen die u wilt legateren, moeten specifiek worden omschreven. Een legaat van bijvoorbeeld ‘’alle sieraden’’ kan niet, maar een legaat van een speciaal aangewezen sieraad is wel rechtsgeldig.

In een codicil kunt u niets anders legateren dan inboedelgoederen, sieraden, kleding en bepaalde specifieke auteursrechten. Een legaat van een geldbedrag of de aanwijzing van een executeur kun dus niet geregeld worden in een codicil. Ook kunnen geen erfgenamen worden aangewezen via een codicil.
Wel kunt u bepalen dat de in het codicil gelegateerde goederen niet in een gemeenschap van goederen vallen van degene die deze gelegateerd krijgt (de zogenaamde uitsluitingsclausule).

Het verschil met een testament

In een testament kan worden vastgelegd wie uw erfgenamen zijn, u kunt een executeur benoemen of een geldlegaat maken. Een testament moet altijd bij een notaris worden gemaakt. De notaris zal u dan ook adviseren over hoe u uw wensen het beste kunt vastleggen. Een testament blijft altijd gelden, tenzij u het bij de notaris herroept. Bij een codicil is dit anders: een codicil geldt niet meer als u het heeft vernietigd, bijvoorbeeld door het te verscheuren en weg te gooien.
Indien u een testament wilt wijzigen, ook al is het maar een kleine wijziging, dient dit door de notaris in een notariële akte te worden vastgelegd.
Ieder testament dat is gemaakt, wordt door de notaris ook ingeschreven in het Centraal Testamenten Register, zodat dit altijd terug te vinden is. Codicillen worden niet ingeschreven in dit register.

Aan welke vereisten moet een codicil voldoen?

Een codicil moet aan een aantal vereisten voldoen om geldig te zijn.
Deze vereisten zijn:
1. het moet met de hand geschreven zijn (dus niet getypt);
2. het moet door uzelf ondertekend zijn; en
3. de datum waarop het codicil gemaakt is, moet erop staan.

U kunt een codicil dus gewoon thuis maken. Het is wel belangrijk dat de erfgenamen weten dat er een codicil is gemaakt. Anders zou het codicil namelijk wellicht kwijt kunnen raken. Als u een testament heeft gemaakt, wordt een codicil overigens ook wel eens door de notaris bij het testament bewaard.

Een voordeel van het feit dat u een codicil zelf kunt opstellen, is dat u een codicil ook altijd eenvoudig en zonder kosten kunt aanpassen. Als u het codicil wilt aanvullen, is het belangrijk dat u de aanvullingen ook met de hand schrijft, dateert en ondertekent.

Mochten er goederen in uw codicil genoemd zijn die niet meer aanwezig zijn bij het overlijden, dan geldt de bepaling daarover niet meer. De rest van het codicil blijft wel gewoon geldig.

Voorbeeld

Onderstaande tekst kunt u als voorbeeld gebruiken.
Let op: zoals gezegd moet het codicil handgeschreven zijn en aan alle andere vereisten voldoen (zie hierboven).

Hierbij verklaar ik (naam, geboortedatum, geboorteplaats, woonadres/plaats),

te legateren aan: (naam, geboortedatum, geboorteplaats, woonadres/plaats),

het volgende: (precieze omschrijving van hetgeen wordt gelegateerd)

(enzovoorts)

Eventuele uitsluitingsclausule:

Ik bepaal dat het gelegateerde en dat wat daarvoor (door zaaksvervanging) in de plaats komt, alsmede de vruchten daarvan, niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen en niet in aanmerking zal mogen worden genomen bij enig verrekenbeding. 

Plaats

Datum

Handtekening