Columns thema afbeelding

Een mooi Kerstcadeau, belastingvrij schenken!

20 - 12 -2023

Het jaar is bijna afgelopen en de Kerstdagen staan voor de deur. Voor veel mensen is Kerst een gelegenheid om elkaar cadeaus te geven al dan niet in de vorm van een gevulde envelop.

De peildatum voor Box 3 is 1 januari van een jaar, dus het is aantrekkelijk om voor 1 januari schenkingen te doen.

Het is inmiddels bijna een traditie om in de laatste column van het jaar de belastingvrije schenkmogelijkheden nog eens op een rijtje te zetten.

Schenking door ouders aan kinderen
Het is voor ouders mogelijk om elk kalenderjaar aan een kind een belastingvrije schenking te doen, zonder nadere voorwaarden. Het bedrag in 2023 bedraagt
€ 6.035.
Indien een kind tussen de 18 en 40 jaar oud is, mogen ouders eenmalig een verhoogde schenking doen van € 28.947. Aan dit bedrag zijn geen voorwaarden verbonden voor de besteding ervan door het kind. Maar er moet wel aangifte schenkbelasting van worden gedaan.

Leeftijd lenen
Indien het eigen kind reeds 40 jaar is, doch het aangetrouwde kind of de samenwonende partner met samenlevingscontract nog niet, dan mag het kind de leeftijd van zijn of haar partner “lenen”. Het is niet nodig de schenking aan het schoonkind te doen, de schenking kan ook dan gewoon aan het eigen kind plaatsvinden.

Andere schenkingen
Het bedrag voor vrijgestelde schenkingen aan overige personen is in 2023 €2.418. Dit geldt bijvoorbeeld voor schenkingen door een oom of tante aan neef of nicht of door een grootouder aan een kleinkind.

Schenking van € 28.947 voor eigen woning
De belastingvrije schenking voor de eigen woning is dit jaar €28.947. Het is het laatste jaar dat deze vrijstelling voor de eigen woning nog bestaat. Het bedrag is gelijk aan de hoge (eenmalige) schenkvrijstelling voor ouders-kinderen waar geen verplicht bestedingsdoel voor geldt.
Een groot verschil met de gewone hoge vrijstelling tussen ouders en kinderen is dat het vrijgestelde bedrag voor de eigen woning dit jaar nog van iedereen ontvangen mag worden. Dit kan interessant zijn bij andere familiebanden zoals tante/oom en neef/nicht.
De schenking dient te worden gebruikt voor aanschaf van een eigen woning, voor aflossing van een hypotheekschuld, aflossing van een restschuld of voor een verbouwing van de eigen woning. Hiervoor geldt eveneens een leeftijdsgrens van 40 jaar. Bovendien moet aangifte schenkbelasting worden gedaan.

Schriftelijk vastleggen
Hoewel niet verplicht, is het verstandig om schenkingen schriftelijk vast te leggen. Als de begiftigde in gemeenschap van goederen is getrouwd is bij echtscheiding van een begiftigde een uitsluitingsclausule anders moeilijk te bewijzen. Daarnaast moet bij een ouders-kinderen schenking worden nagedacht of het een voorschot is op de erfenis.

180 dagen
Een schenking dient normaliter door de schenker 180 dagen te worden overleefd, anders geldt het geschonken bedrag alsnog als een verkrijging krachtens erfrecht en wordt het bedrag opgeteld bij hetgeen de begiftigde uit de erfenis verkrijgt.
Voor de “eigen woning” schenkingen geldt deze termijn van 180 dagen niet! Dit biedt de mogelijkheid om – bij wijze van spreken - op het sterfbed nog belastingvrije schenkingen te doen.

Schenking op papier
Een schenking kan ook “op papier” plaats vinden, behalve de schenking voor de eigen woning aangezien deze daadwerkelijk aan de eigen woning besteed dient te worden.
Een schenking op papier is een schuldigerkenning bij notariële akte waarin de schenker het geschonken bedrag alleen op papier schenkt aan de begiftigde. U voelt het geschonken bedrag niet in de portemonnee, maar wel de rente van 6% die ieder jaar daadwerkelijk betaald moet worden door de schenker aan de begiftigde.

Ik wens u ten slotte prettige feestdagen!