Columns thema afbeelding

Weet u nog wat u heeft afgesproken toen u verliefd was?

1 - 12 -2016

Gedurende een huwelijk zijn veel mensen in de loop van de jaren vergeten wat er precies in de akte van huwelijksvoorwaarden staat. Een akte van huwelijksvoorwaarden wordt voor het huwelijk opgesteld, wanneer het bruidspaar, meestal met het hoofd in de wolken, ook druk doende is met de voorbereidingen van feest en huwelijksreis.

In oktober jl. werd het Hof in Den Bosch gevraagd te oordelen waarbij bij het einde van het huwelijk niet meer duidelijk was wat de echtgenoten hadden willen opnemen in hun huwelijksvoorwaarden.

Man en vrouw zijn gehuwd “op eigen goed” met toevoeging van een finaal verrekenbeding. In de huwelijksvoorwaarden was opgenomen dat bij einde van het huwelijk door overlijden, er tussen hen zou worden afgerekend alsof de echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd.

In 2009 wordt de vrouw ernstig ziek en past zij in 2010 haar testament aan; zij benoemt daarin haar dochter tot haar enig erfgename.
In 2012 dient de vrouw een verzoek tot echtscheiding in, verlaat zij de echtelijke woning en wordt de echtscheiding uitgesproken. Om de echtscheiding compleet te maken, hoefde het echtscheidingsvonnis alleen nog maar te worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. De vrouw vraagt om snelle medewerking van de man omdat zij nog maar kort te leven heeft. De man voldoet niet aan dit verzoek en de vrouw overlijdt een maand later.

De man is van mening dat het huwelijk is geëindigd door overlijden en wil dat het verrekenbeding wordt uitgevoerd en vordert daarom de helft op van de nalatenschap. De executeur van de vrouw vindt dat er sprake is van einde van het huwelijk door echtscheiding. Voor die situatie was geen verrekening in de huwelijksvoorwaarden afgesproken.

Het Hof kijkt naar de bedoeling van de man en de vrouw toen zij de huwelijksvoorwaarden maakten en niet alleen naar de taalkundige uitleg die de man aan de akte geeft. Waarom hebben zij afgesproken dat er na overlijden wel en na echtscheiding niet moet worden verrekend? De rechter vindt dat door de echtscheiding geen sprake meer is van een affectieve relatie en van solidariteit tussen de echtgenoten zoals zij die bij het aangaan van de huwelijksvoorwaarden op het oog hebben gehad. Daardoor kan moeilijk worden aangenomen dat het nog de bedoeling was van het stel om hun hele vermogen samen te delen.
Het Hof oordeelt dat de man geen recht heeft op de finale verrekening uit de huwelijkse voorwaarden.

Uit het bovenstaande blijkt dat het zinnig kan zijn om uw huwelijksvoorwaarden er nog eens op na te slaan en om te bekijken of deze nog steeds bij u (samen) passen.