Columns thema afbeelding

Is uw testament nog geldig?

2 - 9 -2023

In 2003 is het wettelijk erfrecht gewijzigd. Indien u gehuwd bent of geregistreerd bent als partner en u heeft samen kinderen, dan geldt automatisch de langstlevende-regeling in de vorm van de wettelijke verdeling. Let op: dat is niet het geval als u een samenlevingsovereenkomst heeft.

Vaak vragen cliënten aan mij of hun testamenten nog geldig zijn. Meestal gaat het dan om oude testamenten die voor 2003 zijn opgemaakt, zogenoemde “langstlevende testamenten”. Deze zijn dan onder het oude erfrecht opgemaakt. Veel mensen zijn in de veronderstelling dat de oude testamenten niet meer gelden omdat het erfrecht daarna toch is veranderd. Dat is niet juist.

Een testament blijft geldig totdat het wordt herroepen.

Het is belangrijk om een testament in ieder geval te laten nakijken als de persoonlijke situatie verandert, maar dit wordt vaak vergeten. Zo komt het weleens voor dat een ex-partner nog in een testament staat. Niet altijd is namelijk goed geregeld dat de benoeming tot erfgenaam vervalt als de relatie wordt verbroken.

Het herroepen van een testament moet ook gebeuren bij de notaris. Het is dus niet voldoende om het afschrift van uw testament thuis te verscheuren of daarop te schrijven dat het testament niet meer geldt of in de kantlijn notities te maken. Het originele testament wordt namelijk altijd (wel 100 jaar!) bewaard door de notaris bij wie u het testament heeft opgesteld (of de opvolger).

Om een testament te herroepen moet de notaris een akte opstellen waarin de herroeping wordt vastgelegd. Deze wordt vervolgens ingeschreven bij het Centraal Testamenten Register. Als een testament wordt herroepen dan geldt automatisch weer het wettelijke erfrecht indien niks anders wordt opgenomen in het herroepingstestament. Vaak worden ter gelegenheid van de herroeping echter meteen nieuwe wensen in het testament opgenomen.

Ook wetten kunnen zijn veranderd waardoor het verstandig kan zijn om het testament te laten nakijken. Daarnaast kan besparing van erfbelasting een reden zijn om een testament te wijzigen.