Columns thema afbeelding

Energielabel verplicht bij onroerende zaken

15 - 1 -2015

Sinds 1 januari 2015 bent u een boete verschuldigd indien u bij de levering of verhuur van een woning of andere onroerende zaak geen energielabel overlegt. Bij woningen is de boete maximaal € 405.


Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw woning is en is bedoeld om energiebesparende maatregelen te stimuleren. Er staat bijvoorbeeld informatie op over uw vloerisolatie, ramen en verwarming. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst. Woningen die het minst zuinig zijn, krijgen een G-label. Verder leest u op het energielabel hoe u uw huis energiezuiniger kunt maken. Het energielabel is verplicht als u uw huis gaat verkopen of verhuren en is maximaal 10 jaar geldig.
De verplichting is niet van toepassing op monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening. Het energielabel is ook niet verplicht voor woonboten, woonwagens en caravans.
Als u woningeigenaar bent en geen energielabel heeft, dan ontvangt u in januari 2015 een brief met een voorlopig energielabel. Het voorlopige label is onder meer gebaseerd op bouwjaar en type woning. Het energielabel laat de energieprestatie zien van een gebouw en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Op het internetadres www.energielabel-checker.rvo.nl kunt u zelf nagaan wat uw voorlopige energielabel is.
Bij de overdracht van een woning moet u een energielabel kunnen overleggen. Daarvoor moet u vóór de levering get voorlopige label omzetten in een definitief energielabel. Hiervoor kunt u sinds 1 januari jl. inloggen op de site: www.energielabelvoorwoningen.nl met uw DigiD.
Op de applicatie kunt u als woningeigenaar de vooraf ingevulde gegevens controleren en aanpassen. Soms moeten bewijsstukken, bijvoorbeeld foto’s of facturen, worden aangeleverd. Een erkend deskundige controleert de gegevens op afstand. Dit valideren kan enkele dagen in beslag nemen afhankelijk van de door u verstrekte informatie. Na akkoord van de deskundige ontvangt de eigenaar van de overheid een definitief energielabel. De verwachting is dat de kosten voor de woningeigenaar een paar tientjes zullen bedragen.
De Inspectie Leefomgeving en Transport zal toezien op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de inspectie zal controleren via de koppeling van databases of het energielabel is overhandigd bij bijvoorbeeld de verkoop of bij een nieuwe verhuur. Bij overtreding kan de inspectie een last onder dwangsom opleggen. Daarnaast kan een koper privaatrechtelijke stappen ondernemen jegens een verkoper die onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag van het definitieve label.
Als een definitief label ontbreekt, is dit op zich geen reden voor de notaris om zijn dienst te weigeren. Uw koper heeft echter wel recht op een definitief label.
Houd hier dus rekening mee als u een onroerende zaak verkoopt of verhuurt!

Indien u reeds een energielabel heeft dat nog steeds geldig is (gedurende 10 jaar na de datum van afgifte), dan hoeft u niets te doen. Heeft u uw huis in de tussentijd energiezuiniger gemaakt? Dan kunt u met een nieuw energielabel de verbetering inzichtelijk maken.

Onderneemt u derhalve tijdig actie, zodat bij de notariële levering het label aan koper kan worden overhandigd.