Dienstverlening thema afbeelding

Dienstverlening

Personen-en familierecht

Ons advies en daaruit voortkomende akten op het gebied van personen-en familierecht zijn zoveel mogelijk gericht op de toekomst. Het is belangrijk om u te realiseren dat na verloop van tijd herziening of aanpassing gewenst kan zijn: naast wijzigingen die plaatsvinden in uw persoonlijke (familie-) omstandigheden of de omvang van uw vermogen is ook de (fiscale) wetgeving voortdurend aan veranderingen onderhevig. Daarom adviseren wij u om uw testament om de vijf jaar door ons te laten beoordelen.

Wij verzorgen:

  • Testament,
  • Levenstestament,
  • Verklaring van erfrecht,
  • Samenlevingsovereenkomst,
  • Huwelijkse voorwaarden,
  • Verdeling van een nalatenschap of huwelijksgemeenschap,
  • Schenkingen,
  • Estate planning,
  • Alles met aandacht voor fiscale aspecten.

Onroerend goed: woningen en agrarische objecten

Bij ons kunt u erop vertrouwen dat de eigendomsoverdracht van uw woning, bedrijfspand of perceel grond goed verloopt. Dat geldt ook voor de bijbehorende financiering in de vorm van een hypothecaire geldlening. Mede vanwege de ligging van ons kantoor hebben wij expertise opgebouwd in de agrarische praktijk.
Wij verzorgen: koopovereenkomst, levering en verdeling, hypotheek, veiling, overige rechten (erfdienstbaarheid, recht van gebruik- en bewoning of vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht, (agrarische) bedrijfsoverdrachten).

Vennootschapsrecht, verenigingen en stichtingen

Welke rechtsvorm is het meest geschikt voor uw onderneming? Wij adviseren u daarover en verzorgen akten betreffende uw B.V. of andere samenwerkingsvormen. Ook stichtingen voor een goed doel en gezelligheidsverenigingen zijn van harte welkom.