Columns thema afbeelding

Verliefd, verloofd, maar later getrouwd

26 - 5 -2021

Bij het voorbereiden van een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) is het belangrijk om behalve aandacht te hebben voor de feestelijkheden, ook de vermogensrechtelijke gevolgen na te gaan. Veel aanstaande paren denken bij hun verloving nog niet meteen aan het opstellen van huwelijksvoorwaarden.
Vaak vindt het bezoek aan de notaris pas plaats als de jurk en de bruidstaart al lang besteld zijn. Regelmatig zien wij stellen die kort voor het huwelijk nog even snel huwelijkse voorwaarden op willen stellen.

Het is in elk geval van belang om huwelijkse voorwaarden op te laten maken vóórdat het huwelijk wordt gesloten. Indien dit niet tijdig gebeurt, is de wettelijke regeling op het huwelijk van toepassing. Dan ontstaat (sinds 2018) een beperkte gemeenschap van goederen vanaf de huwelijksdatum. Kort gezegd betekent dit dat tijdens het huwelijk aangeschafte goederen automatisch van samen zijn en in de gemeenschap vallen. Privé-bezit voor de huwelijksdatum en schenkingen en erfenissen tijdens het huwelijk blijven privé. Ook goederen die van tevoren al van samen waren (zoals een gezamenlijk aangekocht huis) vallen in de gemeenschap (ook al was het huis niet 50-50 eigendom) evenals de daarop betrekking hebbende hypotheekschuld.
Indien van de wet afgeweken moet worden, moeten er huwelijkse voorwaarden worden gemaakt.

Stel dat er ruim voor de huwelijksdatum huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, maar het huwelijk wordt (bijvoorbeeld door Corona) uitgesteld?

Een stel, van wie het huwelijk uiteindelijk drie jaar later plaats vond, is dit ook overkomen. De vraag was later of de huwelijkse voorwaarden nu wel of niet geldig waren tijdens het huwelijk.

Het stel in kwestie had in 2005 huwelijkse voorwaarden opgesteld. Om de huwelijkse voorwaarden in te schrijven bij het huwelijksgoederenregister van de rechtbank moet in de huwelijkse voorwaarden de huwelijksdatum (en plaats) worden opgenomen. In de huwelijkse voorwaarden was een datum in 2006 opgenomen maar dit huwelijk is niet doorgegaan. Het stel is uiteindelijk in 2009 wel getrouwd. Zijn de huwelijkse voorwaarden van toepassing op dit uitgestelde huwelijk?

Bij de echtscheidingsprocedure ontstond discussie over de huwelijkse voorwaarden. De man vond namelijk dat de huwelijkse voorwaarden die waren opgesteld in 2005 op het huwelijk dat werd gesloten in 2009 van toepassing waren. De vrouw was het daar niet mee eens en vond dat het stel in de algehele gemeenschap van goederen was gehuwd (dat was destijds nog de hoofdregel).

De Rechtbank bekeek hoe de huwelijkse voorwaarden uit 2005 moeten worden uitgelegd. Daarbij ging het erom vast te stellen wat de zin is die de man en de vrouw (in de gegeven omstandigheden) over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van de overeenkomst mochten toekennen. Ook ging het om wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten ten aanzien van de huwelijkse voorwaarden.
Sinds het opmaken van de huwelijkse voorwaarden in 2005 en het huwelijk in 2009 was de vermogenspositie van het stel sterk gewijzigd. Ook had het stel voorafgaand aan het huwelijk in 2009 niet meer gesproken over de huwelijkse voorwaarden.


De Rechtbank Den Haag besloot in dit geval dat niet vast was komen te staan dat de huwelijkse voorwaarden ook bedoeld waren om van toepassing te zijn op het huwelijk in 2009. Dit had tot gevolg dat het stel gehuwd was in de algehele gemeenschap van goederen.

 

Dit soort kwesties zijn echter heel feitelijk. Het kan ook precies omgekeerd uitpakken.

In 2020 oordeelde het Hof Amsterdam dat de huwelijkse voorwaarden van een stel uit 1999, door de voltrekking van hun huwelijk in 2010 wel in werking waren getreden. Dat sinds de vastlegging van de huwelijkse voorwaarden een periode van 11 jaar was verstreken, deed hieraan niet af. Het Hof zag geen aanleiding om van de huwelijkse voorwaarden af te wijken. Volgens de rechter was het stel geen ander huwelijk aangegaan dan dat ze van plan waren te sluiten toen ze de huwelijkse voorwaarden maakten.

Het komt gelukkig niet vaak voor dat een huwelijk geen doorgang vindt. Toch kan het in deze Corona-tijd wel het geval zijn dat een bruiloft uitgesteld moet worden. Indien dat het geval is en de huwelijkse voorwaarden zijn al wel getekend, neem dan weer contact op met de notaris.