Columns thema afbeelding

Erfenis aanvaarden?

29 - 8 -2013

Iedereen droomt er misschien wel eens van om onverwacht tot erfgenaam te zijn benoemd.

Maar waarom zou je moeten erven als je zelf al voldoende hebt?

U zult zich wellicht afvragen of deze vraag serieus is bedoeld. Het antwoord daarop is ja.

Soms is het verstandig om nee te zeggen, ook als zich in de nalatenschap een behoorlijk vermogen bevindt.

Dit is het beste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld.

Stel er is een opa Jan met één zoon Peter en die heeft weer twee kinderen Max en Sophie.

Zoon Peter heeft een vermogen van €500.000. Opa Jan heeft een vermogen van €120.000.

Als opa overlijdt betaalt zijn zoon €10.046 aan erfbelasting. Als zoon vervolgens overlijdt en het (resterende) van opa geërfde bedrag (ongeveer €110.000, namelijk €120.000 min erfbelasting) gaat naar Max en Sophie, dan zal over dat bedrag per kind zo’n €11.000 aan erfbelasting betaald dienen te worden. In dit voorbeeld wordt derhalve via de twee generaties in totaal €32.046 aan erfbelasting betaald om het vermogen van opa uiteindelijk bij zijn kleinkinderen terecht te laten komen.

Stel nu dat zoon Peter de nalatenschap van zijn vader had verworpen, derhalve dat hij nee had gezegd. De wet bepaalt dat in dat geval de kleinkinderen in de plaats van zoon Peter de erfgenamen van opa zijn. Max en Sophie erven dan ieder €60.000 per persoon, waarover zij elk € 7.283 aan erfbelasting verschuldigd zijn. Kleinkinderen hebben namelijk dezelfde vrijstelling erfbelasting als kinderen (thans €19.535). Samen betalen de kleinkinderen dan €14.566.

Dit is ruim €4.500 meer vergeleken met het hiervoor genoemde bedrag (€10.046) wat zoon Peter verschuldigd zou zijn als hij de erfgenaam van opa is.

Maar wordt het bedrag erbij betrokken wat de kleinkinderen vervolgens betalen als zij van hun vader erven, waardoor in totaal dus wordt betaald €32.046, dan vindt een belastingbesparing plaats van ruim € 17.000, door Max en Sophie direct van opa te laten erven. En dat is snel verdiend!

Deze regeling, waarin kinderen in de plaats komen van hun ouder als verwerpende erfgenaam,  geldt sinds 2003. De regeling geldt niet automatisch als een testament is gemaakt. Dit is onder meer mede afhankelijk van het tijdstip waarop het testament is gemaakt (vóór of na 2003) en van de formuleringen in een testament van na 2003.

In elk geval biedt het overslaan van een generatie door de indeplaatsstelling mogelijkheden om vermogen goedkoper te laten vererven. Dit is echter altijd afhankelijk van de feitelijke omstandigheden.