Disclaimer thema afbeelding

Disclaimer

Deze site is eigendom van Notariskantoor Wouw. Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op de site alsmede wijzigingen in de voorwaarden zijn voorbehouden; Notariskantoor Wouw aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.
Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Notariskantoor Wouw komen.

Notariskantoor Wouw heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit en/of naar deze website zijn niet door Notariskantoor Wouw gecontroleerd of goedgekeurd. Notariskantoor Wouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Notariskantoor Wouw.
Notariskantoor Wouw spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.
De door Notariskantoor Wouw verzamelde gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.