Columns thema afbeelding

Prince: vergat de popster een testament te maken? Van Purple Rain in de drup.

26 - 5 -2016

Prince: vergat de popster een testament te maken? Van Purple Rain in de drup…

Als er beroemdheden overlijden, wordt daar meestal uitgebreid aandacht aan besteed in de dagbladen. Hoe triest het voor de betrokken familieleden uiteraard is, notarieel gezien is Prince een interessant geval.

Prince was nog maar net overleden of de eerste erfgename  (zijn volle zuster) deed in de media al haar zegje over haar vermeend erfgenaamschap. Ook (onbekende) halfzusters en –broers verschijnen ineens ten tonele en een enkeling claimt zijn kind te zijn.
Recent las ik nog het volgende in een landelijk dagblad:

“Er wordt nog steeds gezocht naar een testament van Prince. De zanger, die vorige maand plotseling stierf, liet waarschijnlijk geen testament achter. Toch bepaalde de rechter maandag dat verder gezocht moet worden. “De rechtbank stelt niet vast dat er geen testament is, maar dat het nog niet is gevonden," sprak de rechter. Hoe lang gezocht moet worden naar een testament, werd niet duidelijk. De rechter benoemde een beheerder die alle zaken rondom Prince's nalatenschap voorlopig regelt. In de rechtbank werd ook gesproken over 'The Vault', de kluis onder Prince's studiocomplex Paisley Park waar de zanger jarenlang onuitgebracht materiaal zou hebben bewaard. De kluis zou afgelopen weekeinde zijn opengebroken, maar wat is gevonden, werd maandag nog niet duidelijk. Mocht er onbekend materiaal van Prince gevonden worden, dan is zijn halfbroer Alfred Jackson van plan dat uit te brengen.

Vier van de vijf halfbroers en halfzussen van Prince kwamen naar de rechtbank. Ook zijn zus Tyka Nelson was aanwezig. Een eerdere bijeenkomst van het gezelschap liep vorige week op ruzie uit. Volgens de advocaat van Alfred Jackson zitten de broers en zussen inmiddels op één lijn en hebben ze afgesproken 'open' met elkaar te communiceren.”

Heel eerlijk gezegd is een dergelijke rommelige gang van zaken bij de zoektocht naar een testament in Nederland onvoorstelbaar. Wij kennen het probleem van het zoeken naar een testament gelukkig niet. Anders dan in de Verenigde Staten, kan in Nederland een testament uitsluitend ten overstaan van een notaris worden opgesteld. Een notarieel opgemaakt testament raakt niet kwijt. Na het passeren meldt een notaris bij het Centraal Testamentenregister (CTR) dat er een uiterste wil is opgesteld (door opgave van de naam van de notaris, het nummer van de akte en de persoonsgegevens van de testateur). De inhoud van het testament wordt (uiteraard) nooit bekend gemaakt. Het origineel getekende testament blijft bij de notaris in de kluis en de inhoud wordt uitsluitend bekend gemaakt na overlijden (en indien blijkt dat dit testament niet is herroepen).

Na overlijden kan een belanghebbende aan een notaris vragen of de overledene een testament heeft opgesteld. Deze stuurt een bericht naar het CTR en vrij snel komt dan het bericht terug of er al dan niet een testament is opgesteld door de erflater en bij een bevestigend antwoord: bij welke notaris het kan worden teruggevonden.

Collega notarissen kunnen vervolgens bij de notaris die het testament heeft opgesteld een kopie van de akte opvragen. Maar: dit kan alleen indien de erflater is overleden!

Wij hebben derhalve een mooi sluitend systeem, zodat wij in Nederland nooit naar een testament hoeven te zoeken.

Terugkomend op de waarschijnlijk niet geringe erfenis van Prince: mocht bewezen kunnen worden dat hij een of meerdere afstammelingen heeft, dan zouden naar Nederlandse maatstaven zijn (half-) broers en zusters buiten de boot vallen wat het erfgenaamschap betreft. Het loont derhalve de moeite om een DNA-testje te doen!  

Een zeer recent bericht vermeldde dat de beheerders van de nalatenschap om die reden van de rechter toestemming hebben gekregen voor het laten analyseren van het DNA van Prince…..