Columns thema afbeelding

Wie erft het huis en wie betaalt de hypotheek?

4 - 7 -2019

Het erven van een huis is meestal een leuke verrassing voor een erfgenaam. Maar in veel gevallen laat de overledene naast een huis meestal ook een hypotheek achter. Dan kan de vraag rijzen wie de aflossing van de hypotheek moet gaan betalen. Normaal gesproken komt de hypotheek voor rekening van de erfgenamen.

Soms wil een erflater dat het huis niet voor alle erfgenamen samen is, maar aan een van hen moet toekomen. In een goed testament wordt dan precies vastgelegd dat degene die het huis erft (dat kan door middel van een zogenoemd legaat, de verkrijger wordt dan “legataris” genoemd), ook de hypotheek voor zijn rekening moet nemen. Als de legataris de hypotheek en de erfbelasting niet kan opbrengen uit eigen middelen, zal hij de woning moeten verkopen om vervolgens van de opbrengst de hypotheek af te lossen en de erfbelasting te betalen.

Als de regeling in het testament niet duidelijk is, kan er onenigheid ontstaan tussen degen die het huis volgens het testament krijgt en de andere erfgenamen.

Soms is de regeling in het testament niet duidelijk en ontstaat er strijd tussen degene die het huis heeft geërfd, en de andere erfgenamen. Een tijdje geleden moest de rechter in een dergelijk geval bepalen wat de bedoeling was.

Twee zussen kregen een meningsverschil over de erfenis van hun moeder. Zij zijn de twee enige erfgenamen in haar nalatenschap, voor gelijke delen. De ene zus kreeg volgens het testament via een legaat de woning. Zij moest volgens het testament de waarde van de woning weer terugstorten in de nalatenschap (dat heet “inbreng”). Door terugstorten van de waarde van de woning in de nalatenschap, konden beide zussen die waarde als erfgenamen gelijk met elkaar verdelen.
Dit is een vaak voorkomende constructie als iemand zijn erfgenamen gelijk wil behandelen, maar wel zeker wil weten dat één van de erfgenamen het huis krijgt. De zus die de woning kreeg, had de hypotheeklening na het overlijden al afgelost en trok dit bedrag daarom af van het bedrag dat ze moest terugstorten in de nalatenschap. De andere zus vond dat degene die de woning kreeg, ook (alleen) de hypotheeklening moest terugbetalen aan de bank.
Zowel de rechtbank als het Hof vonden dat het testament niet helemaal duidelijk is, en uitgelegd moet worden wat de overledene heeft bedoeld. Alle omstandigheden in aanmerking genomen vinden de rechters, dat van de zus die de woning toebedeeld kreeg, niet verlangd kan worden dat zij zowel de hypotheek aflost, als de gehele waarde van de woning in de nalatenschap terugstort. Ze zou dan (in dit geval) een negatief saldo ontvangen, en uit niets blijkt dat de overledene dat heeft gewild.

Was het testament duidelijker opgesteld, dan hadden deze zussen niet tot in hoger beroep voor de rechter hoeven te staan. Wilt u in uw testament een woning aan iemand nalaten?
Wij regelen dit graag voor u en kijken graag of een bestaande formulering nog in overeenstemming is met de nieuwste wetten en rechterlijke uitspraken.