Nieuws thema afbeelding

Mijn notaris is ermee gestopt. Waar is mijn testament gebleven?

18-4-2019

Het komt vaak voor dat iemand een testament heeft gemaakt bij een notaris die inmiddels met de praktijk is gestopt. Of dat een testament is gemaakt in de woonplaats van jaren geleden, waar u allang niet meer woont. Hoe gaat dat vervolgens in de praktijk?

Een testament wordt nadat dit door u is getekend, door een notaris verplicht geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister dat wordt aangehouden door de Notariële Beroepsorganisatie in Den Haag. Het testament zelf blijft bewaard op het notariskantoor en gaat niet naar dat register. Niemand anders dan uzelf en de notaris die het testament bewaart, mogen na ondertekening het testament inzien.

Pas na een overlijden kan door een belanghebbende inzage worden gedaan in het Centraal Testamentenregister. Door dat register wordt vervolgens alleen antwoord gegeven op de vraag óf er een testament is gemaakt en bij welke notaris. Het testament blijft bij de notaris. Uw erfgenamen kunnen dus op die manier achterhalen of er een testament is opgemaakt en waar het testament is gemaakt. Het testament zelf is niet opvraagbaar bij het Centraal Testamentenregister. Als u bijvoorbeeld een testament in Breda heeft gemaakt, maar uw nabestaanden komen bij ons op kantoor, dan vraagt ons kantoor een kopie van het testament op bij de notaris in Breda.
Na een overlijden krijgt de notaris die het laatste testament onder zich heeft een overlijdensmelding en wordt het testament geregistreerd bij de Belastingdienst. Met andere akten gebeurt dit binnen tien dagen na het tekenen daarvan.

Als u tijdens uw leven uw testament wilt wijzigen of aanpassen, dan kunt u dat bij een notaris naar keuze doen. U ben niet verplicht terug te gaan naar de notaris waar het eerdere testament is gemaakt en soms kan dat ook niet meer als het kantoor is verdwenen of de notaris zelf is gestopt.

U kunt het oude testament aanvullen of helemaal wijzigen, dat hangt van uw wensen af en van wanneer het eerste testament is gemaakt. Voor een goede aansluiting bij nieuwe wetgeving, is er vaak veel voor te zeggen om het testament algeheel te wijzigen. Indien een eerder testament wordt aangevuld, dan geldt het eerste testament ook nog steeds (of gedeeltelijk). Na uw overlijden moet er dan met twee testamenten rekening worden gehouden, namelijk met het eerste en met het later opgestelde testament. Dat er dan twee testamenten zijn om rekening mee te houden, blijkt ook uit de inlichtingen die het Centraal Testamentenregister dan verstrekt.

Als een notaris met de praktijk is gestopt, wordt de notaris in beginsel opgevolgd door een nieuwe notaris die ook alle akten van de voorgangers gaat beheren (het protocol). Zo heb ik in Wouw de akte van de notarissen Goderie, Hermsen en Tummers onder mij.
Als een notaris niet wordt opgevolgd, wordt het protocol toegewezen aan een andere notaris zodat de akten (uiteraard) bewaard blijven. In het opvolgersarchief kan opgezocht worden bij welke notaris de akten zich bevinden.

Nieuws overzicht