Nieuws thema afbeelding

In memoriam mr J.A.M.J. Tummers

20-9-2018

Op 10 september 2018 overleed te Roosendaal mijn voorganger oud-notaris Mr J.A.M.J. Tummers op 68- jarige leeftijd. De heer Tummers was van 2008 tot 2012 notaris in de gemeente Roosendaal en daarvoor kandidaat-notaris op het notariskantoor in Wouw.
Daardoor was hij bij velen in Wouw en omstreken een bekend gezicht. Na zijn terugtreden als notaris eind 2012 bleef hij aan kantoor verbonden tot begin 2017.

In dit ‘in memoriam’ gedenk ik namens notariskantoor Wouw onze gerespecteerde en fijne oud-collega.

Mr Tummers is in 1981 afgestudeerd als notarieel jurist aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en was voordat hij in Wouw begon als kandidaat-notaris onder meer werkzaam in Doesburg en in Venlo.
In 1994 is hij in Wouw begonnen bij notaris Hermsen, voor wie hij ruim 14 jaar werkzaam is geweest.

Na zijn defungeren als notaris wilde hij fulltime aan het kantoor verbonden blijven als oud-notaris.
Op die wijze kon de praktijk soepel overgedragen worden. Bovendien kon de heer Tummers zich meer in het bijzonder inhoudelijk aan het vak zelf wijden, hetgeen hij het liefste deed. Daarbij was hij van alle markten thuis en kende hij de clientèle van kantoor als de beste.

Begin 2017 werd Mr Tummers om gezondheidsredenen gedwongen terug te treden uit het notariaat. Hoewel hij niet anders kon dan dit te accepteren, had hij hiermee in het begin ook grote moeite. Het liefst was hij nog langer met het notariële vak in de hem vertrouwde omgeving doorgegaan.

Mr Tummers was een zeer onderhoudende persoonlijkheid met een brede algemene ontwikkeling, talenkennis en interesse, bij wie het goed toeven was. Hij verstond als geen ander de kunst van het converseren en kon met mensen van allerlei pluimage, van jong tot oud een geanimeerd gesprek voeren. Dat was een groot talent van hem.

Mr Tummers was als geen ander in staat om moeilijke onderwerpen in gewone mensentaal uit te leggen, een gave die voor weinigen is weggelegd. Om die reden werd hij door veel cliënten enorm gewaardeerd.

Gedurende zijn gehele loopbaan was Mr Tummers actief in het maatschappelijk leven in Wouw door lidmaatschappen en bestuursfuncties bij plaatselijke verenigingen.

Ook tijdens zijn ziekbed bleef hij betrokken bij en altijd interesse tonen in notariskantoor Wouw. Sommigen van ons hebben tientallen jaren met hem samengewerkt. Wij zullen hem, ons collectief geheugen, en zijn innemende persoonlijkheid danig missen.

Wij wensen zijn familie en beste vrienden veel sterkte toe met de verwerking van dit grote verlies en het gemis van deze aimabele man.

Nieuws overzicht