Nieuws thema afbeelding

Dit jaar (2020) nog schenken? Dit zijn de belangrijkste cijfers.

17-12-2020

Heeft u dit jaar (2020) nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken? Dan heeft u nog tot het eind van het jaar de tijd!
Als u gebruik maakt van de dit jaar geldende vrijstellingen, kunt u voorkomen dat de ontvanger van de schenking schenkbelasting betaalt. Bijkomend voordeel voor uzelf dat gunstig kan uitwerken op uw aanslag inkomstenbelasting als schenker is dat de schenking uw vermogen in box 3 verlaagt.

Samengevat gelden voor 2020 gelden de volgende schenkbelastingvrijstellingen:
Kind: € 5.515.
Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar mag u in sommige gevallen de jaarlijks vrijgestelde schenking ophogen naar de volgende bedragen:
Eenmalig en bestedingsvrij: € 26.457.
Voor een dure studie: € 55.114.
Voor de eigen woning: € 103.643.
Als u al eerder de extra vrijgestelde bedragen heeft geschonken aan uw kind, is er een uitgebreide overgangsregeling van toepassing. Het is dan niet in alle gevallen mogelijk om nog extra vrijgesteld te schenken.

De grote vrijstelling van € 103.643 geldt tegenwoordig niet alleen voor ouders die hun kinderen willen helpen bij de aankoop of verbouwing van een eigen woning of aflossing van de hypotheek. Ook aan anderen dan de eigen kinderen mag de schenking vrijgesteld gedaan worden, als de ontvanger van de schenking maar tussen de 18 en 40 jaar oud is.
Tot slot mag er ook vrijgesteld geschonken worden aan kleinkinderen of andere personen zoals bijvoorbeeld broers en zussen of neven en nichten.
Voor deze personen, maar ook voor personen zonder familierelatie, geldt de vrijstelling: € 2.208.

Is de ontvanger in gemeenschap van goederen getrouwd en wilt u dat de schenking privé blijft van de begiftigde? Zet dan bij de overboeking: “schenking aan [naam begiftigde] met uitsluitingsclausule”.

Ingeval van echtscheiding hoeft de begiftigde de schenking dan niet te delen met de ex.

Nieuws overzicht