Nieuws thema afbeelding

5 jaar Notariskantoor Wouw!

30-11-2017

Begin november 2017 vierden wij een jubileum op kantoor. Op 1 november jl. was het namelijk vijf jaar geleden dat ik begonnen ben als notaris in de gemeente Roosendaal, om precies te zijn in Wouw. Ik heb het voorrecht om een kantoor te mogen voortzetten waarvan de voorgeschiedenis al meer dan 375 jaar teruggaat. De oudste notariële akte uit Wouw die wordt bewaard in het West-Brabants archief dateert uit 1657. Dat is een akte van notaris Ghijsbrecht Wijtens. Hij werd op 12 januari 1639 als notaris in Wouw “geadmitteerd” door de Raad van Brabant te ’s-Gravenhage.

Dat is wel erg lang geleden. Velen onder u zullen zich mijn voorgangers in Wouw nog wel kunnen herinneren, zijnde respectievelijk de notarissen Nooren, Goderie, Hermsen en Tummers.

Bij de gemeentelijke herindeling in 1997 ging de gemeente Wouw op in de gemeente Roosendaal. Daarom staat er tegenwoordig bovenin de akten van de Wouwse notaris: notaris te Roosendaal (daarover wordt regelmatig een vraag gesteld).

Een notaris wordt benoemd bij Koninklijk Besluit nadat eerst een ondernemingsplan is goedgekeurd. Mijn Koninklijk Besluit werd nog getekend door Koningin Beatrix op 10 oktober 2012. Vlak na de benoeming leg je een eed af bij de Rechtbank. Hierin beloof je je aan de regels en plichten van het notarisambt te houden zoals de geheimhoudingsplicht en verplichte onpartijdigheid. Na het afleggen van de eed is het officieel en mag je jezelf notaris noemen.

Een notaris beheert een zogenoemd protocol waarin alle notariële akten zich bevinden van hemzelf en de voorgangers. Als een notaris stopt met zijn notariskantoor, neemt zijn opvolger zijn akten over.

In de prille beginjaren werden de akten nog met de hand geschreven. Zo af en toe komen we die nog wel eens tegen. Toesturen van afschriften aan instanties zoals Kadaster en Kamer van Koophandel per post is vervangen door elektronische verzending met behulp van een ‘’token’’, waarmee de notaris zijn handtekening digitaal zet.

Door directe koppelingen zoals met het Kadaster, Handelsregister, (gemeentelijke) Basisregistratie Personen, faillissementenregister, Centraal Testamentenregister en Centraal Levenstestamentenregister is het notariaat in staat om ‘’in no time’’ controles uit te oefenen en inzagen te nemen.

Een uittreksel uit het Handelsregister is na oprichting van stichting, vereniging of B.V. tegenwoordig al na enkele uren beschikbaar. Dit duurde tot voor enkele jaren geleden nog zeker een week of langer.

Kende de dorpsnotaris vroeger de families uit het dorp persoonlijk en wist hij wie bij wie hoorde en hoeveel kinderen iemand had, tegenwoordig leggen we onze bevindingen zo goed mogelijk schriftelijk vast in ons dossier.

Voor vrijwel het gehele werkterrein van de notaris geldt een verplicht cliëntenonderzoek. Bij een dergelijk onderzoek controleert de notaris de identiteit van zijn cliënt en kijkt hij of er verdachte omstandigheden rondom die persoon zijn. Cliënten moeten zich eerst een keer persoonlijk laten identificeren en hun identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs laten verifiëren.

Notariële akten hebben een bijzondere betekenis:

Na ondertekening door de notaris staat de datum van de akte tegenover iedereen vast en iedereen kan erop vertrouwen dat de akte is ondertekend door degenen die als ondertekenaars zijn vermeld. Bovendien kan dankzij de executoriale kracht van de akte soms een juridische procedure worden voorkomen.

 

Al met al is het notariaat een prachtig vak waarin je als vertrouwenspersoon te maken krijgt met wat mensen het diepst beweegt. En al zal ik 400 jaar notariaat in Wouw niet meer in functie mogen meemaken, ik hoop toch zeker nog een hele tijd notaris in Wouw te zijn.

 

Nieuws overzicht