Nieuws thema afbeelding

10 jaar Notariskantoor Wouw

19-10-2022

Op 1 november 2022 zal het tien jaar geleden zijn dat ik begonnen ben als notaris in de gemeente Roosendaal, om precies te zijn in Wouw. Ik heb het voorrecht om een kantoor te mogen voortzetten waarvan de voorgeschiedenis al meer dan 380 jaar teruggaat. De oudste notariële akte uit Wouw die wordt bewaard in het West-Brabants archief dateert uit 1657. Dat is een akte van notaris Ghijsbrecht Wijtens. Hij werd op 12 januari 1639 als notaris in Wouw “geadmitteerd” door de Raad van Brabant te ’s-Gravenhage.

Dat is wel erg lang geleden. Velen onder u zullen zich mijn voorgangers in Wouw nog wel kunnen herinneren, zijnde respectievelijk de notarissen Nooren, Goderie, Hermsen en Tummers.

Bij de gemeentelijke herindeling in 1997 ging de gemeente Wouw op in de gemeente Roosendaal en sindsdien staat bovenin de akten van de Wouwse notaris: notaris te Roosendaal (regelmatig vragen cliënten waarom dat zo is).

Om notaris te kunnen worden moet je een Master Rechtsgeleerdheid hebben afgerond in de notariële afstudeerrichting en ook nog een postdoctorale beroepsopleiding terwijl je in de praktijk werkzaam bent. Dit jaar werk ik alweer 30 jaar in de notariële praktijk; een extra jubileum dus. Een notaris wordt benoemd bij Koninklijk Besluit nadat eerst een ondernemingsplan is goedgekeurd. Mijn Koninklijk Besluit werd nog getekend door toenmalig Koningin Beatrix op 10 oktober 2012. Vlak na de benoeming leg je een eed af bij de Rechtbank. Hierin beloof je je aan de regels en plichten van het notarisambt te houden zoals de geheimhoudingsplicht en verplichte onpartijdigheid.

Een notaris beheert een zogenoemd protocol waarin alle notariële akten zich bevinden van hemzelf en de voorgangers. Als een notaris stopt met zijn notariskantoor, neemt zijn opvolger zijn akten over.

In de prille beginjaren werden de akten nog met de hand geschreven. Zo af en toe komen we die nog wel eens tegen. Toesturen van afschriften aan instanties zoals Kadaster en Kamer van Koophandel per post, is vervangen door elektronische verzending met behulp van een ‘’token’’, waarmee de notaris zijn handtekening digitaal zet.

Door directe koppelingen zoals met het Kadaster, Handelsregister, (gemeentelijke) Basisregistratie Personen, faillissementenregister, Centraal Testamentenregister en Centraal Levenstestamentenregister is de notaris in staat om ‘’in no time’’ controles uit te oefenen en inzagen te nemen.

Een uittreksel uit het Handelsregister is na oprichting van een rechtspersoon tegenwoordig al na enkele uren beschikbaar. Inschrijving in het Handelsregister kan niet dan nadat ook in het UBO register eerst wordt opgegeven wie de uiteindelijk belanghebbenden van de rechtspersoon zijn. Het zal niet lang meer duren en de oprichting van een B.V. zal elektronisch kunnen plaats vinden.

Voor vrijwel het gehele werkterrein van de notaris geldt een verplicht cliëntenonderzoek voordat een dossier in behandeling mag worden genomen. De notaris controleert de identiteit van zijn cliënt en gaat na of er verdachte omstandigheden rondom die persoon zijn. Cliënten moeten zich eerst een keer persoonlijk laten identificeren en hun identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs laten verifiëren. Sinds enkele jaren is de notaris ook poortwachter voor de WWFT. Herkomst van eigen middelen moeten door de notaris verplicht worden gecontroleerd.
Hoewel de nieuwe verplichtingen niet zuiver notarieel inhoudelijk zijn (waarom je eigenlijk voor het vak van notaris kiest), is de notaris met zijn tijd meegegaan en meegegroeid met de eisen die tegenwoordig aan het vak worden gesteld.

Notariële akten hebben een bijzondere betekenis:
Na ondertekening door de notaris staat de datum van de akte tegenover iedereen vast en iedereen kan erop vertrouwen dat de akte is ondertekend door degenen die als ondertekenaars zijn vermeld. Bovendien kan dankzij de executoriale kracht van de akte soms een juridische procedure worden voorkomen.

Al met al is het notariaat een prachtig vak waarin je als vertrouwenspersoon te maken krijgt met wat mensen het diepst beweegt.

 

Nieuws overzicht