Nieuws thema afbeelding

Verruiming vrijstelling overdrachtsbelasting bij doorverkoop

24-10-2012

Verruiming vrijstelling overdrachtsbelasting bij doorverkoop (artikel 13 WBR).
Indien een woning wordt doorverkocht binnen zes maanden na de eerste verkrijging, kan via het huidige artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) de reeds bij de eerste verkrijging betaalde overdrachtsbelasting of omzetbelasting in mindering gebracht worden.

Verlenging voor verkrijgingen in 2011.
Op 30 augustus 2010 heeft de Minister van Financiën besloten deze termijn te verlengen tot 12 maanden wanneer de eerste verkrijging heeft plaatsgevonden tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011.

Verruiming voor verkrijgingen vanaf 1 september 2012.
Onlangs heeft het kabinet besloten deze termijn te verruimen naar 36 maanden indien de eerste verkrijging plaatsvindt op of na 1 september 2012 en vóór 1 januari 2015.

Indien de eerste verkrijging heeft plaastgevonden tussen 1 september 2012 en 31 december 2014 geldt voor de verrekening van overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting een termijn van 36 maanden.

Nieuws overzicht