Nieuws thema afbeelding

Nog even aandacht voor de vrijstellingen schenkbelasting

14-12-2017

Afgelopen maand november 2017 mocht ik tweemaal een presentatie geven in de Geerhoek in Wouw over het erfrecht en het levenstestament. De bijeenkomsten waren zeer druk bezocht en uit de vragen bleek dat veel belangstelling bestaat voor schenkingsmogelijkheden vrij van schenkbelasting.

Daarom, zo voor het einde van het jaar, de mogelijkheden nog even op een rijtje, zodat u nog tijd heeft om voor 1 januari 2018 uw vermogen te verkleinen, want 1 januari is de peildatum voor Box 3.

Schenking door ouders aan kinderen
Het is mogelijk om elk kalenderjaar een belastingvrije schenking te doen, zonder nadere voorwaarden, van € 5.320 (bedrag 2017).
Indien een kind tussen de 18 en 40 jaar oud is, mogen ouders eenmalig een verhoogde schenking doen van € 25.526. Dit bedrag mag worden verhoogd tot € 53.176 mits het kind de verhoging gebruikt voor de eigen woning.
Indien het eigen kind reeds 40 jaar is, doch het aangetrouwde kind of de samenwonende partner met samenlevingscontract nog niet, dan mag de leeftijd van het schoonkind worden “geleend”. Het is niet nodig de schenking aan het schoonkind te doen, de schenking kan ook dan gewoon aan het eigen kind plaatsvinden.

Andere schenkingen
Het bedrag voor vrijgestelde schenkingen aan overige personen is € 2.129. Dit geldt bijvoorbeeld voor schenkingen door een oom of tante of een grootouder.

Schenking van € 100.000
Belastingvrije schenking van € 100.000 is eenmalig mogelijk door iedereen aan iedereen onder voorwaarde dat het bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning. De schenking dient te worden gebruikt voor aanschaf van een eigen woning, voor aflossing van een hypotheekschuld, aflossing van een restschuld of voor een verbouwing van de eigen woning. Hiervoor geldt eveneens een leeftijdsgrens van 40 jaar.

De schenking mag over drie jaar worden gespreid, met dien verstande dat ook in het derde jaar de begiftigde nog geen 40 jaar oud mag zijn.

Indien ouders eerder van de hoge vrijstelling gebruik hebben gemaakt, is het van belang om precies na te gaan wanneer dit is geweest. Er geldt een zeer complexe overgangsregeling voor eerder gedane schenkingen. Ouders mogen niet zonder meer een reeds verrichte schenking waarvoor de hoge vrijstelling is gebruikt tot € 100.000 vrijgesteld “aanvullen”.  Het komt zeer nauw!

Voorts is belangrijk om vooraf te onderzoeken of de begiftigde wel (boetevrij) op zijn hypotheek mag aflossen.

Schenkingen door oom of tante
Ook een oom of tante kan belastingvrij € 100.000 schenken.
Dit kan een interessante optie zijn indien de neef of nicht in het testament genoemd wordt en de contanten nu al aanwezig zijn. Indien gewacht wordt totdat geërfd wordt, dient neef of nicht boven de € 2.129 namelijk 30% erfbelasting af te dragen.

Schriftelijk vastleggen       
Hoewel niet verplicht, is het verstandig om schenkingen schriftelijk vast te leggen. Bij echtscheiding van een begiftigde is een uitsluitingsclausule anders moeilijk te bewijzen. Daarnaast moet bij een ouders-kinderen schenking worden nagedacht of het een voorschot is op de erfenis.

180 dagen
Normaliter dient een schenking  door de schenker 180 dagen te worden overleefd, anders geldt het geschonken bedrag alsnog als een verkrijging krachtens erfrecht en wordt het bedrag opgeteld bij hetgeen de begiftigde uit de erfenis verkrijgt.
Voor de “eigen woning” schenkingen geldt deze termijn van 180 dagen niet! Dit biedt de mogelijkheid om – bij wijze van spreken - op het sterfbed nog belastingvrije schenkingen te doen.

Schenking op papier
Een schenking kan ook op papier plaats vinden, behalve de schenking voor de eigen woning aangezien deze daadwerkelijk aan de eigen woning besteed dient te worden. Een schenking op papier is een schuldigerkenning bij notariële akte waarin de schenker het geschonken bedrag alleen op papier schenkt aan de begiftigde. U voelt het geschonken bedrag niet in de portemonnee, maar wel de jaarlijkse rente van 6% die daadwerkelijk betaald moet worden.

Nieuws overzicht