Nieuws thema afbeelding

Laatste kans om te schenken in 2018!

13-12-2018

In de maand november heeft notaris Ellen Bongaerts een aantal lezingen gehouden en daarbij bleek dat er altijd veel belangstelling bestaat voor de mogelijkheden om vrij van schenkbelasting te schenken.

Met mog maar enkele weken van dit kalenderjaar in het vooruitzicht, worden de mogelijkheden daarom nog even op een rijtje gezet, zodat u nog tijd heeft om voor 1 januari 2019 uw vermogen te verkleinen, want 1 januari is de peildatum voor Box 3.

De genoemde cijfers betreffen de cijfers uit 2018.

Schenking door ouders aan kinderen
Het is mogelijk om elk kalenderjaar een belastingvrije schenking te doen, zonder nadere voorwaarden, van €5.363 (bedrag 2018).
Indien een kind tussen de 18 en 40 jaar oud is, mogen ouders eenmalig een verhoogde schenking doen van €25.731 die vrij besteed mag worden. Indien het eigen kind reeds 40 jaar is, doch de fiscale partner van kind nog niet, dan mag de leeftijd van het schoonkind worden “geleend”.

Indien voor 1 januari 2010 al gebruikgemaakt is gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan komt het heel nauw of nog gebruik kan worden gemaakt van een extra vrijstelling voor de woning die hierna is vermeld. Dat kan niet zonder meer!

Andere schenkingen
Het bedrag voor vrijgestelde schenkingen aan overige personen is € 2.147. Dit geldt bijvoorbeeld voor schenkingen door oom of tante aan een neef of nicht of door een opa of oma aan een kleinkind.

Schenking van €100.800
Belastingvrije schenking van €100.800 is eenmalig mogelijk door iedereen aan iedereen die nog geen 40 jaar oud is, onder voorwaarde dat het bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning. Ook bijvoorbeeld een oom kan belastingvrij €100.800 schenken of een grootouder aan een kleinkind. Belangrijk hierbij is om vooraf te onderzoeken of de begiftigde wel (boetevrij) mag aflossen ingeval het geld niet gebruikt wordt voor een aankoop maar voor aflossing van een hypotheekschuld. De schenking voor de eigen woning mag ook over drie jaar worden gespreid, mits de begiftigde het derde jaar nog steeds geen 40 jaar is.
Ook hiervoor geldt weer dat de leeftijd van de fiscale partner mag worden geleend.

Als in 2015 of 2016 al (verhoogd) geschonken is voor de eigen woning (de vrijstelling was toen maar rond de €50.000 en geen €100.000), dan mag in het kader van de gelijke behandeling voor het einde van dit jaar (uiterlijk op 31 december 2018!) het bedrag nog worden opgehoogd met maximaal €47.198. Na 1 januari is het daarvoor te laat!

Het is verstandig om schenkingen schriftelijk vast te leggen. Bij echtscheiding van een begiftigde is een uitsluitingsclausule anders moeilijk te bewijzen. Daarnaast moet bij een ouders-kinderen schenking worden nagedacht of het een voorschot is op de erfenis (is er een inbrengverplichting ja of nee?).

Van hoge schenkingen moet wel aangifte worden gedaan, waarbij een beroep wordt gedaan op de hoge vrijstelling.

180 dagen
Normaliter dient een schenking  door de schenker 180 dagen te worden overleefd, anders geldt het geschonken bedrag alsnog als een verkrijging krachtens erfrecht en wordt het bedrag opgeteld bij hetgeen de ontvanger uit de erfenis verkrijgt.
Voor de “eigen woning” schenkingen geldt deze termijn van 180 dagen niet! Dit biedt de mogelijkheid om – bij wijze van spreken - op het sterfbed nog belastingvrije schenkingen te doen.

Schenking op papier
Een schenking kan ook op papier plaats vinden, behalve de schenking voor de eigen woning aangezien deze daadwerkelijk aan de eigen woning besteed dient te worden. Een schenking op papier is een schuldigerkenning bij notariële akte waarin de schenker het geschonken bedrag alleen op papier schenkt aan de begiftigde. U voelt het geschonken bedrag niet in de portemonnee, maar wel de jaarlijkse rente van 6% die daadwerkelijk betaald moet worden zolang het geschonken bedrag niet is uitbetaald. Het is niet mogelijk om in één akte reeds voor meer kalenderjaren belastingvrij een schenking vast te leggen.
 

Nieuws overzicht